Sørnett

Kvinne (33 år) dømt for å ha nektet å teste seg for Corona ved grensen.

Kristiansand tingrett fasade. Bilde: arkiv sornett.no

Kristiansand tingrett fasade. Bilde: arkiv sornett.no

I september nektet en kvinne fra Agder å teste seg ved grensen etter å ha kommet fra Danmark. Kvinnen nektet også å innreise registrere seg ved grenseovergangen.

Publisert:

Tiltalte ville ikke vise frem godkjent koronasertifikat eller noe form for dokumentasjon på vaksine eller gjennomgått covid-19. Tiltalte begrunnet det i at hun allerede testet seg i Danmark og hadde komplikasjoner ved testtakingen.  

Kvinnen ble dømt for smittevernloven §7-12, jf covid-19-forskriften §24, jf, smittevernloven §4-3 jf covid 19 forskriften §4d. Den sier at “personer som ankommer Norge, skal teste seg for SARS-COV-2 ved grenseovepgangsstedet i Norge. (…) personer som ankommer Norge, skal før innreise registrerer opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av smitteverntiltakene, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing”. 

Tiltalte ville ikke teste seg igjen fordi hun opplevde komplikasjoner når hun testet seg i Danmark. Tiltalte ville ikke innreise registrere seg i Norge, fordi hun mente måtte få bestemme dette selv og at innreiseregistrering var helt uaktuelt for henne ved adkomst til eget fedreland. Kvinnen er tidligere domfelt to ganger. Kvinnen ble ilagt bot på 13 500 eller 15 dagers fengsel, hvis tiltalte ikke kan betale boten.