Sørnett

Lar ikke frykten for terror ta over

Vi har alle ulike oppfatninger om ting. Etter å ha spurt litt rundt om fordommer og frykten for terror, kom det frem ulike svar

Publisert:

Malin (19) er student på Universitetet i Agder. Hun tenker ikke så mye over terrorfaren i det daglige, men svarer følgende på spørsmålet om hun frykter terror i Norge - ”Jeg vil si nei, men må si ja. Ikke på den måten at det stopper meg fra å gjøre det jeg vil, men selvfølgelig, om jeg befinner meg i en stor folkemengde eller i en by der terror ofte skjer, som for eksempel i London, ville jeg tenkt over det og sett meg litt ekstra rundt.”  Hun sier at det er den økte terroren de siste årene som gjør at hun tenker mer på det og at hun føler ikke at hun har fått med seg så mye om religion fra nyhetene, at det heller har blitt fokusert på andre ting. Likevel vil hun si at hun er mer redd dersom hun alene på gaten møter en hun tror kan være muslim, i forhold til hvis det er en norsk hvit mann. Malin sier det er fordi hun føler det ofte er den muslimske troen som har ekstremister, og skylder på religion for handlingene de gjør.

[faktaboks]

Et realistisk syn

Vibeke (37) er ikke personlig redd for terror. Hun er mye mer bekymret for bilkollisjon, brann, alvorlige sykdommer og resistente bakterier. Et for realistisk syn, kanskje, men ja jeg er litt kjedelig realistisk. Terror er ikke et nytt fenomen, det har bare blitt dekket mer av media. De har en tendens til å trekke frem kategorier, frykt selger. Vibeke er samboer med en som er halvt egypter, dette gjør at hun har både positive og negative tanker om praktiserende muslimer. Hun mener at alle har fordommer mot alle til en viss grad, at det er vår måte å se verden på.

Jeg vet jeg har fordommer i forhold til hvordan muslimske menn ser på vestlige kvinner på. Noe jeg misliker sterkt og derfor kan være avventende til muslimske menn.

Samtidig har hun stor respekt for hvordan synet på familie, samhold og fellesskap er.

 

LES MER: "Mediene sprer frememdfrykt"

Asbjørn (34) fra Narvik frykter at et eller flere terrorangrep kommer til å skje i Norge. Terrorangrepene skjer stadig nærmere Norge, samtidig som at Norge involverer seg i ting som typisk kan utløse et terrorangrep. Han synes generelt at terror er skremmende, det er en form for ”krigføring” som for det meste kun er rettet mot uskyldige og tilfeldige personer, som i tillegg til å skade også skaper mye frykt og hat. Selvfølgelig er media med på å øke den frykten, de fremstiller jo ting på den verste måten med et tydelig mål om å selge flest saker

Han mener at de gangene det er muslimske gjerningsmenn, kommer det tydelig frem i media og det virke som det fokuseres mer på det enn hvis det var en annen type gjerningsmann. Frykt eller fordommer mener han at han for det meste har lagt ifra seg. ”De fleste er jo akkurat de samme hyggelige og eller teite folkene som oss” Likevel sier han at han ikke har noe særlig til overs for religionen islam, han synes hele meningen med religion burde være å ta vare på andre uansett opphav eller tro/ikke tro.

 Ekstremisme finnes i ulike varianter

Celine (18) går siste året på videregående. Til våren er hun russ. Hun er redd for terror, men som Malin, ønsker hun ikke å la terroren hindre henne i å gjøre det hun ønsker. Slike ting som å reise og oppleve ting. Hun tror at grunnen til at hun er rett er alt det fryktelige som skjer i verden, og hvordan media opplyser om dette. – Personlig har jeg ingenting imot muslimer, og mener det er feil at muslimer får slike fordommer hengende over seg. Hun presiserer at det er forskjell på ekstreme muslimer og vanlige muslimer. Ekstremisme finnes i ulike varianter og ikke bare den muslimske varianten.

Terror er med på å skape frykt, men vi kan ikke la oss knekke av den, fordi da lar vi terroristene ta over livene våre

 

Anne (21) er fra Stavanger og studerer også på Universitetet i Agder. Hun forteller at hun er redd for terror. Ikke alltid, men i noen tilfeller utpreger det seg mer enn andre. Når hun ser hva som skjer i verden, og at det skjer så mye oftere enn før så er det lett å tenke at vi kan være utsatt. I sommer var hun redd for å gå på en konsert i hjembyen sin, fordi en veldig kjent person skulle opptre og det skulle være over 25 000 personer tilstede. – Når jeg har sett på TV hvor mange konserter og show som har blitt rammet så blir jeg litt skjelven.

Frykten for terror oppsto etter 22.juli. Selv om det var en norsk mann, så mener hun at nordmenn åpnet opp øynene for terror, at det faktisk kan skje her også. En annen ting som har vært en påvirkningskraft er når de ulike byene ruster seg mot terror på dager som 17.mai. Her i Kristiansand ble det plassert store vogner og tunge blomsterkasser som sperringer inn mot folketoget. Det ble en blanding av frykt og litt lettelse for Anne. Hun synes det er bra de tuster seg, men samtidig så må du innse at dette er en realitet og en tung du må være obs på. På spørsmålet om media fremstiller muslimer som gjerningsmenn i terrorangrepene blir hun litt usikker. Anne synes at media en del ganger kan være litt raske på avtrekkeren med å publisere når de tror det har vært en muslim som har utført et terrorangrep. Hun mener at spesielt terrorgruppen IS fort blir nevnt i media etter et angrep. Ofte fordi de står frem med at det er de som gjorde det, som senere kan vise seg å være en løgn, men media publiserer det med en gang uten å nøle og uten tydelige bevis på det. Dette synes hun er dumt, for IS sitt ønske er jo å skape frykt, noe de får til når media går fem på. Hun forteller at hun ikke føler en ekstra frykt for muslimer og at hun heller ikke har fordommer mot muslimer generelt. Alle skal få en like stor sjanse til å bli kjent og snakke som alle andre. – Er du grei så er du grei, uavhengig av religion og farge. Likevel kjenner hun litt på fordommer mot muslimer som kommer til landet, men som ikke følger våre tradisjoner og vår kultur.

Selvfølgelig er alle velkommen til å gjøre det de selv ønsker, med det er ingen grunn til å bryte ned norske tradisjoner, tradisjoner som vi nordmenn er veldig stolte av.

 Frykter ikke terror

Asgeir (30) har reist mye. Han forteller selv at han har vært rundt i mange storbyer både før og etter terror har skjedd i de respektive byene, uten at det har gått ut over hvordan han kjenner på det. Det kan ganske enkelt ha med å gjøre at han selv prøver å tro godt om folk, uansett, inntil det motsatte er bevist. Noe som gjelder fraværende frykt for terror og, han får seg ikke til å gå rundt og tenke "tenk om", uansett om noe har hendt i området før, eller ikke. Han er enig i at media ofte legger for mye fokus på opphavet til gjerningspersonene. "For meg er det fullstendig uvesentlig om vedkommende har en bestemt rase- eller religiøs bakgrunn. Det er ugjerninga som burde stå i fokus i media, kanskje alder og kjønn ved identifiseringsbehov dersom gjerningspersonen ikke er pågrepet." Asgeir sier at han ikke kan si at han ikke har fordommer mot muslimer, rett og slett fordi han vet for lite om religionen til å ikke ha det. Han understreker at han på ingen måte frykter de av den grunn.

Jeg tror de aller fleste muslimer er fornuftige medmenneske, på lik linje med andre folk jeg kjenner med annen bakgrunn

Kjell-Arne (56) er ikke redd for terror. Han mener sjansen for at det skjer et terrorangrep der han og familien er, er veldig liten. Media var tidligere ute før med å fremstille muslimer som gjerningsmenn, men Kjell-Arne tror at media har blitt mer forsiktig med det i de senere årene. Han føler ingen frykt mot muslimer, men forteller at han har nok fordommer mot deres behandling av kvinner og det med æres-drap.