Sørnett

Lærer rundt 100 ungdommer om søppel i uka

Marte Lundal og Zaryab Azam er storfornøyde med dagens besøk. Foto: Sigurd Tandberg Ryan

Marte Lundal og Zaryab Azam er storfornøyde med dagens besøk. Foto: Sigurd Tandberg Ryan

Returkraft driver ikke bare med søppelhåndtering, noe av det viktigste er å skape miljøbevissthet blant unge. Vi var med Grim Ungdomsskole på omvisning i Returkraft sitt energigjenvinningsanlegg.

Publisert:

 

Ungdommene ved Grim Ungdomsskole i søppeltunnelen. Foto: Sigurd Tandberg Ryan
Som en av de eneste i Norge som tilbyr gratis avfallslevering, stiller Kristiansand og Vest-Agder sterkt i miljødebatten. Ved siden av direkte miljøtiltak i fylket, brukes det mye tid på å informere og lære opp de yngre generasjonene.

Skolebesøk på returkraft

[faktaboks]Returkraft, som tar imot mesteparten av Agder sitt avfall, mener det er viktig å lære opp de yngre når det kommer til miljø og gjenvinning. Heidi Bjørkehaugen Nilsen, som er en av to ansatte bedriftspedagoger ved anlegget, forteller at ca. 3000 besøkende er innom for omvisning i løpet av et år. Mange av disse er skoleklasser, i gjennomsnitt er fire til fem klasser på omvisning i uka. Anlegget har to separate klasserom som er tilrettelagt for opplæring av ungdom og skolebesøk.

Vi var med valgfagsklassen "natur, miljø og friluftsliv" fra Grim Ungdomsskole på omvisning i anlegget. Besøket startet med en rask leksjon om hvordan anlegget fungerer. Deretter fikk elevene selv jobbe med forskjellige oppgaver om miljø og søppelhåndtering. Videre fulgte en detaljert omvisning i anlegget, der energigjenvinningsprosessen ble forklart. Elevene får gjennom hele oppholdet selv være del i omvisningen. Oppgavene som blir gitt spiller på samvittighet og ansvar, der bilder av søppelfylte strender og søppelforgiftede dyr blir fremhevet.

- Det var et bra opplegg, og vi lærte mye, forklarer Marte Lundal og medeleven Zaryab Azam ved 9. klasse på Grim Ungdomsskole.

De er begge enige om at slike opplegg er effektivt når det kommer til bevisstgjøring av viktighet rundt miljø og resirkulering, spesielt blant de unge.

Grønt senter

Ved siden av opplæring og bevisstgjøring blant unge er det også viktig å fokusere voksne mennesker. Grønt senter er en annen aktør innenfor miljøvern i regionen. De stiller med sosiale sammenkomster og plass til diskusjon for alle som interesserer seg for miljø eller har lyst til å lære mer om emnet.

- Grønt senter er først og fremst en møteplass og kompetansesenter. Målsettingen og visjonen vår er å inspirere til gode klimavalg, forteller Arne Otto Iversen.

En gang i måneden arrangeres det grønt vannhull for de mest interesserte. Her er det åpent for diskusjon og lærdom. På kveldstid brukes senteret til blant annet møter blant forskjellige miljøorganisasjoner og inspirasjonssamlinger.