Sørnett

Lærerstudent mener sex med 13-åring ikke er overgrep

Foto: Magnus Eriksen

Foto: Magnus Eriksen

En person som studerer for å bli lærer i Kristiansand argumenterer åpent for sex med mindreårige i sosiale medier. Universitetet mener det er utfordrende å fange opp slike saker.

Publisert:

«Jeg ville ikke sett på det å ligge med ei 13 år gammel jente som et overgrep.» Dette er en av flere ytringer lærerstudenten har på instagram og diskusjon.no.

Sørnett har vært i kontakt med studenten som bekrefter meningene sine og sier at han ikke ser problemer med ytringene.

[img187633_2LM]

 

Medstudenter reagerer på sex-ytringer.

Vanskelig å fange opp

[img187633_3RM]

Universitetet i Agder har få muligheter til å undersøke studentenes profiler på internett før det kommer inn en såkalt tvilsmelding. Dette er en melding hvor både studenter, veiledere og andre kan melde fra dersom de er bekymret for om studenter er skikket til utdanningen og fremtidig yrke. Tvilsmelding blir som regel underskrevet. Noen kvier seg for å melde om tvil, på grunn av at de må underskrive med navn.

Connie Goul er institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering på UiA, som har 13.000 studenter. Hun uttaler seg på generelt grunnlag om hvordan skikkethetsvurdering fungerer.

[faktaboks]

- Det er løpende skikkethetsvurdering i alle studier som er omfattet av forskrift om skikkethetsvurdering, og så er det den særskilte vurderingen som trer i kraft når det kommer inn et varsel om tvil. Når vi gir studentene et vitnemål, har vi skrevet under på at vi har skikkethetsvurdert dem, sier Goul.

Her kan du lese om skikkethetsvurdering steg for steg.

Håndtert internt

Goul presiserer at det tilnærmet aldri har skjedd hevnaksjoner i forbindelse med tvilsmeldinger. Hun tror heller ikke det er et problem på landsbasis.

Hun har vært institusjonsansvarlig siden 2009. I denne perioden har alle meldingene til henne blitt håndtert internt. Hun mottok ti tvilsmeldinger for studieåret 2018, og ingen av meldingene har gått videre til skikkethetsnemd. Det er nemda som konkluderer med om en student er skikket eller uskikket, mens det endelige vedtaket med en eventuell utestengelse blir fattet i universitetets klagenemd.

Ønsker hyppigere informasjon

[img187633_4RM]

Student Siri Svortdal er representant i studierådet for lektorutdanningen.

- I et slikt tilfelle ville jeg ikke hatt noe problem med å skrive under på en tvilsmelding, sier Svortdal.

Hun er svært fornøyd med dialogen mellom studenter, studieveiledere, og administrasjonen for lærerutdanningene, men kunne ønske seg mer jevnt påfyll av informasjon om skikkethet.

- Det er de flinke på, men jeg tror det kan være lurt at slike viktige temaer blir repetert oftere.

Hun kunne ønsket seg en forelesningstime hvor de får en hands-on case om skikkethet, som de kan evaluere og løse som en gruppeoppgave.

Svortdal og en annen studentrepresentant var på nasjonal lektorutdanningskonferanse i Trondheim høsten 2018. Her var de på en paralellsesjon i skikkethet i lektorutdanningen.

- Jeg tror at et seminar som dette også hadde vært relevant å ha på universitetet hos oss, sier hun.

 

Etter at Sørnett først publiserte saken 29. januar, er vi gjort kjent med at universitet er i kontakt med den aktuelle lærerstudenten.

 

Les også:

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand