Sørnett

Lavere arbeidsledighet enn i fjor

Foto: Arkivbilde / NRK

Foto: Arkivbilde / NRK

I år er det 25 % færre som er helt arbeidsledige i Vest-Agder enn i 2017. På denne tiden i fjor var 3 600 arbeidsledige, og nå er det bare 2 713 i Vest-Agder som står uten arbeid.

Publisert:

Det har vært en oppgang i arbeidsledigheten i Vest-Agder i januar. Det er nå 2713 personer som er helt ledige, og det er 217 flere enn i desember. 2,9 prosent av arbeidsstyrken i fylket er nå arbeidsledige. Til tross for oppgangen i arbeidsledigheten, er tallene adskillig bedre enn i fjor.

Mindre arbeidsledighet enn forventet

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund, forteller i en pressemelding at det er normalt at ledigheten går opp fra desember til januar, men oppgangen er mindre enn forventet.

– Dette betyr at vi har et godt arbeidsmarked i starten av 2018. En ledighet på 2,9 prosent er et lavt tall, og det må vi være fornøyde med, spesielt når vi vet at januar tradisjonelt sett er den måneden med høyest ledighet, sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund.

166 færre kvinner, og hele 721 færre menn står helt uten arbeid enn i fjor. Lund forteller videre at denne utviklingen er veldig positiv.

– Vi er betydelig under fjorårsnivået når det gjelder de langtidsledige, og det er veldig bra, men vi skal ha et sterkt fokus på denne gruppen også i 2018, forteller Lund.

Det er forventet at ledigheten vil gå ned i løpet av våren og vinteren i tråd med den normale sesongmessige variasjonen.

Det er flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid, hvorav 368 er arbeidsledige. Ikke langt bak kommer bygg- og anlegg med 365 uten arbeid, og butikk- og salgsarbeid med 331 arbeidsledige.

Variasjoner blant fylke og kommunene

Ledigheten i Vest-Agder er på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, 0,3 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.

I Vest-Agder er det for øyeblikket høyest ledighet i Songdalen med 3,5 prosent ledighet. Så følger Kristiansand med 3,4 prosent. Lavest ledighet i januar 2018 finner vi i Sirdal og Audnedal, begge med kun 1,3 prosent.