Sørnett

Leder for Demokratene og innvandrer

LEDER: Makvan Kasheikal som selv har innvandrerbakgrunn er leder for innvandrerkritiske partiet Demokratene. Foto: Privat.

LEDER: Makvan Kasheikal som selv har innvandrerbakgrunn er leder for innvandrerkritiske partiet Demokratene. Foto: Privat.

Makvan Kasheikal kom til Norge i 11 års alderen som flyktning, er nå leder for en av de mest innvandrerkritiske partiene i Norge.

Publisert:

Jeg ble kjent med Makvan siden vi begge kom til Norge for å flykte fra det Iranske regime i slutten av 1990-tallet. Fra ung alder fulgte Makvan kurdisk politikk tett og hadde stor interesse for det. Nå som han har bestemt seg for å bli politiker selv falt det endelige valget på det partiet som har ryktet på seg til å være imot innvandrere, og hvor medlemmene har tidligere uttalt seg kritisk mot innvandrere. I de to siste årene har han blitt leder for dette partiet, en innvandrer som har blitt leder for et av de mest høyreorienterte partiene i Norge, Demokratene.

 

 

Jeg møtte Makvan på det lokale kontoret til Demokratene, på spørsmålet hvorfor han valgte Demokratene som det partiet han ville melde seg inn i tenkte han litt på spørsmålet før han svarte at det var det helhetlige politikken Demokratene har som interesserte han.

- Jeg er innvandrer selv og føler at mye burde vært annerledes i det norske innvandringspolitikken, han mener  at med dagens system er det vanskelig å se hvem som er det han kaller velferds innvandrer og de som faktisk flykter fra krig og trenger beskyttelse.

 

Synet han hadde på innvandrere ikke bare her i Norge men rundt om i hele Europa var overraskende. Ifølge han har det naive innvandringspolitikken i Europa ført til at flere tusen ekstremister har kommet seg inn i de europeiske landene under flyktningskrisen. Slik han så det er innvandringspolitikken vi ser i dag ikke i samsvar med hvordan verden er i dag.

- Mange av flyktningene som kommer har ikke riktig intensjon og misbruker systemet, å tro at vi kan ta imot så mange flyktninger uten problemer er utopia.

 

 

"Bare se på Sverige"

Flere ganger under intervjuet og tidligere under andre intervjuer har Makvan tatt frem Sverige som et eksempel på hvor galt det naive innvandringspolitikken kan føre til. Sverige har mistet sin identitet, det er trist at man nesten ikke kan se svensk eller skandinavisk identitet i flere av "no go" sonene i Stockholm. Han mente hvis det er store sosiale, religiøse, kulturelle og språk forskjeller samme sted som for eksempel Stockholm er konflikt uunngåelig. Bare se hvor ofte det er opptøyer blant politi og unge mennesker i disse "no go" sonene i svenske byer.

 

Makvan var også bekymret for at hvis Norge ikke endre innvandringspolitikken kan også norske byer ende opp som i nabolandet. I Oslo kan du se barn nede i 13 års alderen med våpen og selger narkotika, vi kan ikke ha slik samfunn sier han. Jeg spurte han om at grunnen til at Oslo som han tar opp som eksempel har bitt verre er på grunn av det økende antallet innvandrere som bosetter seg der?

- Det er et sammensatt grunn, ikke alt er på grunn av innvandringen svarer han. Han legger ikke heller skjul på at det er et faktor som bidrar til at kriminaliteten øker i Oslo, og at strengere innvandringspolitikk kan dempe den negative utviklingen.

 

 

Trump.

Makvan har tidligere støttet det kontroversielle innreiseforbudet President Trump innførte i USA. Når jeg spurte hvorfor han støttet forslaget svarte Makvan med at innreiseforbudet startet under Obama administrasjonen men media valgte å blåse det opp. Historie og Statistikk viser at disse landene er kjernen for terror, Iran for eksempel som eksporterer terror både til Europa og Midtøsten. Norge burde gjøre det samme, hvorfor ha kontakt med er regime som Iran avsluttet han med. På spørsmål om innreiseforbudet ville sette stopper for de som kommer til USA for å komme seg bort fra krig og forfølgelse? svarte Makvan med å si,

- hvis disse menneskene kommer gjennom riktig kanaler som FN ser jeg ikke noe problem, men folk som ikke har blitt bakgrunnsjekket før de kommer kan ha feile intensjoner, derfor syns jeg at det er riktig  [faktaboks]

 

 

Media og høyre siden på fremmarsj i Europa. 

Makvan har også sterke meninger på mediene. Hvor han blant annet er kritisk til hvordan norske medier dekker større saker på innenriks og utenriks, han mener at mediene er for venstre orienterte i hvordan de presenterer saken på. Han svarte med å si at journalisert i likhet med alle andre mennesker han sine egne standpunkter og at mange av journalistene er på venstre siden og vinkler sakene sine at man får bare frem det negative. I et fritt presse bør alle stemmer høres, det er en av kjernedelen av demokratiet vårt, har vi ikke dette kan det få katastrofale følger. Jeg spurte om Norge hadde et fritt presse i følge han, svarte han med å si at den norske pressen ikke er uavhengig i den forstand at ikke alle synspunkter blir inkludert.

- Se på NRK hvor det er få meningsmotstandere, se på konflikten mellom Israel og Palestina, det er sjeldent man ser noe positivt om Palestina. Han mener også at fenomenet "Fake News" kanaler blir større i Norge, på spørmålet om han hadde noen eksempler på en kanal eller avis som driver med "Fake News" svarte han med å si at det er mange men jeg kommer ikke på noen eksempler akkurat nå.

 

 

 

Makvan mener at høyre siden i Europa blir kalt populister. - Er det populistisk å si at man er imot EØS, er det populistisk at man prioriterer mine fremfor andre? Igjen tok han opp Sverige som eksempel hvor han forklarte at den svenske statministeren inviterte alle partiene til et sikkerhetsmøte bortsett fra Sverige Demokratene, han mente at dette var en skandale å holde 1/4 av samfunnet som Sverige Demokratene representerer ute i så viktige prosesser,

- dette er undergraving av demokratiet vi har avsluttet han med. Høyre siden er på fremmarsj i Europa og høyre partiene har fått større oppslutning rundt om i hele Europa de siste årene. Å Kalle 1/3 av europeere som stemmer høyre orienterte partier populister er en direkte fornærmelse.