Sørnett

Lektors tanker rundt digital undervisning

Vi tok kontakt med Hilde Kristin Dahlstrøm for å høre hvordan hun har erfart å undervise digitalt. Til slutt kommenterte en student hennes opplevelse rundt Zoomklasser og selvstudier.

Publisert:

[url=