Sørnett

Løsning på pengeproblemet til Kilden

Styremedlem Cultiva, Jørgen Kristiansen. FOTO: Henrik Skolt

Styremedlem Cultiva, Jørgen Kristiansen. FOTO: Henrik Skolt

Nå har Kilden tilbakebetalt den ulovlige pengestøtten de fikk tildelt fra Cultiva. Kilden har fått tildelt 312 mililoner kroner fra Stiftelsen for store kulturanlegg, for å betale tilbake pengene fra Cultiva.

Publisert:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QMba-rBA9tU[/youtube]

Ernst J. Aukland, daglig leder av Kilden.  FOTO: Henrik Skolt
Ernst J. Aukland, daglig leder av Kilden. FOTO: Henrik Skolt

For å kunne gi pengestøtte til Kilden valgte Cultiva å opprette en ny stiftelse for store kulturanlegg.       

-  Vi er veldig godt fornøyd. Den nye stiftelsen har gjort et veldig grundig arbeid. Vi har søkt stiftelsen om de midler som da manglet. Det vedtaket stiftelsen nå gjorde, å bevilge 312 millioner. Det er veldig gledelig, sierErnst J. Aukland, daglig leder av Kilden.

Det opprinnelige tilskuddet teater- og konserthuset Kilden fikk fra Cultiva var ulovlig fordi Kristiansand kommune er stifter av Cultiva og eier av bygget Kilden. Det har vært en lang prosess for å få løst pengeproblemet, men nå har det endelig kommet en løsning.[sniplet faktaboks]

-          Man kan godt si at pengene har gått på rundgang. Med den måten som vi har kommet frem til så blir det lovlig, for da blir det tilstrekkelig avstand fra stifter. Dette er penger som vi er helt avhengige av for å få oppført kilden, sier styremedlem for Cultiva Jørgen Kristiansen.

Pengene som stiftelsen har gitt er nå under lovlige rammer, men pengestøtten som Kilden får fra Stiftelsen for store kulturanlegg kommer i bunn og grunn fra Cultiva. Kristiansen mener dette er den riktige måten å løse problemet på.  

-          Et lovverk er et lovverk, og det må man bare forholde seg til. Man må ha juridisk dekning for dem man gjør, og ser på denne løsningen som den beste og ser ikke på dette som noe problematisk.

Kilden søkte om 312 millioner støtte fra Stiftelsen for store kulturanlegg for å tilbakebetale 298 millioner til Cultiva. Det ble da gitt 20 millioner fra Stiftelsen for store kulturanlegg som tilskudd til de nødvendige installasjonene i sluttfasen av byggingsprosjektet. Disse pengene skal brukes til installasjoner som anses som viktigst og ikke dekke eventuelle kostnadsoverskridelser på selve bygget.

 - Dette er vi også veldig fornøyd med. Det brukerne som får utbytte av disse pengene, sier Kristiansansen.

Mer om denne saken kommer på KTV nyhetene torsdag 11. november klokken 11.00 på sornett.no

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand