Sørnett

Må vente inntil 9 måneder for å søke om statsborgerskap i Agder

FOTO: Arkiv, Agder Politi

FOTO: Arkiv, Agder Politi

Saksbehandlingstiden for søknad om norsk statsborgerskap hos Agder politidistrikt er 3 måneder lenger enn i Oslo før søknad blir videresendt til UDI.

Publisert:

- Nå må dette endres, forteller Marianne Hoi, faglig leder for Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Agder politidistrikt.

Prioriterer ikke søkere

På grunn av manglende ressurser og andre prioriteringer er ventetiden for søknad om norsk statsborgerskap opptil 9 måneder. Politiets Utlendingsenhet i Agder er klar over den lange behandlingstiden. Nå vil de endre dette.

Stor pågang medvirker den lange behandlingstiden. Det har aldri vært meningen at dette skal være vedvarende. Nå forteller fagleder Marianne Hoi at dette skal endres i nærmeste fremtid, men et presist tidspunkt er vanskelig å gi.

Akkurat nå er den lengste behandlingstiden 5 måneder, og noen venter ikke lenger enn 4 måneder. Dette vil variere.

Saken vil oppdateres.