Sørnett

Mange avlyste turnéer for Den kulturelle skolesekken

Foto: Barb L. Wang

Foto: Barb L. Wang

Den kulturelle skolesekken (DKS) har blitt påvirket av korona i stor grad, men til tross for pandemien har de fått gjennomført noen turneer.

Publisert:

 

 

Den Kulturelle skolesekken er en ordning hvor elever i hele Norge får tilbud om profesjonell kunst og kultur, helt gratis. Styreleder for DKS Agder, Barb L. Wang forteller at Den kulturelle skolesekken har blitt veldig berørt av korona. Mange turneer måtte avlyses, men det har vært noen få turneer de har fått gjennomført med stram og strenge smittevernregler. Det har ikke alltid vært mulig å være fysisk til stede, men de har jobbet veldig mye med å lage digitalt opplegg som ivaretar hensyn til deltagelse og aktivitet.

- Synes du DKS har greid å tilpasse seg til korona?

- Det som er utrolig spesielt, er at vi i Den kulturelle skolesekken gir alle elever i hele Norge mulighet til å få oppleve profesjonell kunst og kultur på skolen, uavhengig av bosted, økonomi eller kulturell bakgrunn. Det har vært litt vanskelig å jobbe som normalt etter at korona kom. Men, vi regner med at det snart er over og ting er tilbake til normalen, sier styrelederen for DKS.

Smitteverntiltakene som har blitt brukt hittil er at forestillingen blir flyttet utendørs, det skal alltid være god avstand, utstyr skal ikke deles, isåfall skal det bli nøye desinfisert. Ved behov for transport så har DKS dekket kostnadene for ekstra busser for å kunne holde forestilling der alle har plass.

DKS har klart å fremføre på noen skoler, med tilpasset smitteverntiltak for både skolen og de som skal opptre. Siden smitteverntiltakene har blitt strammere, har DKS avlyst noen turneer. De som skal på turné får gode instrukser om smittevern både før og etter turné. DKS har hittil pleid å ringe skolene de skal opptre på senest en uke før besøket for å gjøre eventuell endring.

[img217810_2LM]

- Hva er det viktigste for Den kulturelle skolesekken under korona?

- Det er at kulturen vi viser fremdeles inspirerer, samler og bidrar til dannelse og kritisk refleksjon. Jeg håper vi har gitt noen barn opplevelser som har inspirert dem, og satte spor. Selvom det har vært litt annerledes i år, så er det noe jeg fremdeles håper, avslutter styrelederen.