Sørnett

Mange menn føler seg diskriminert i leiemarkedet

Skjermbilde av annonse på hybel i Kristiansandsområdet.

Skjermbilde av annonse på hybel i Kristiansandsområdet.

I 2018 advarte likestillingsnemda om at gutter ble diskriminert i leiemarkedet. Allikevel føler fortsatt flere gutter at de blir diskriminert på bakgrunn av kjønn.

Publisert:

En gjennomgang Sørnett har gjort på utleieobjekter i Agder visste at tre leiligheter og hybler annonserer åpent om at de kun ønsker jenter. Denne praksisen er ifølge likestillings- diskrimineringsombudet ulovlig. Ytterlige 13 bofelleskap annonserer at de er kun for jenter. Denne praksisen er i de fleste tilfeller lovlig ettersom dette defineres som personlig forhold.

Sørnett har vært i kontakt med et titalls menn som mener at de har vært diskriminert på grunn av kjønn.

Andreas Woxen (25) fra Oscarstrand forteller om flere hendelser hos forskjellige utleiere der han har følt seg diskriminert. Han gikk på en visning etter å ha sett en annonse for et bofelleskap i første etasje av et hus, men da han kom på visning, ble han kun vist et bofellesskap i kjelleren. Han sier han ble forklart at leiligheten ovenfor kun var for jenter. Senere ble det en ledig plass i bofellesskapet oppe. Da de mannlige medlemmene i kjellerkollektivet spurte om å flytte opp, ble de informert at kun jentene i kjelleren hadde mulighet til å flytte opp.

[img227946_2RM]

-Etter det lot jeg bare kontrakten gå ut, sier han om hvordan han reagerte.

Ved en senere anledning skal han ha kontaktet en utleier om en hybel, men sier at utleier skal ha sagt rett ut at det ikke var aktuelt siden han var mann. Woxen påstår at når han informerte utleier at å nekte ham på det grunnlaget var ulovlig, skal han ha svart "Hvis du er en sånn som tar opp loven så tidlig, er nok ikke dette aktuelt uansett."

Christian Mathistad (38) fra Lillehammer hadde en lignede opplevelse i 2020. Han sier at han hadde vært på en visning på en leilighet. Da han senere ble oppringt av utleieren, skal han ha sagt at den leiligheten kunne han egentlig bare glemme, siden det nå var kvinnelige søkere.

Flere av mennene fortalte at de ikke syntes det var noen vits å klage.

-Utleierne kan jo bare si at det var en annen grunn, forklarer Woxen.

Likestillings- og diskrimineringsloven gjør det klart at diskriminering på grunn av kjønn er ulovlig, også på boligmarkedet, forklarer Ingeborg Fjeldlstad i Likestilling- og diskrimineringsombudet, og hver sak må vurderes individuelt. En saklig grunn kan være at beboerne i et kollektiv kun ønsker beboere med samme kjønn. Hun sier også at dette er en tematikk de møter jevnlig.

Siden 2018 har Diskrimineringsnemnda behandlet fire saker som handlet om kjønnsdiskriminering i leiemarkedet. Kun en av disse endte med at nemda fant brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Saken omhandlet en mann som hadde blitt nektet å leie, siden konen til utleieren foretrakk kvinnelige leietagere.

Etter å ha blitt informert om uttalelsene til mennene om deres mistro til klaging refererer Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda til denne saken som et eksempel på at en klage kan fungere.