Sørnett

Mange sliter i en religiøs bruddprosess

Hjelper mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser: Daglig leder i Hjelpekilden Hilde Langvann. Foto: Hjelpekilden/privat.

Hjelper mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser: Daglig leder i Hjelpekilden Hilde Langvann. Foto: Hjelpekilden/privat.

Å bryte ut av lukkede religiøse trossamfunn kan for mange være en vanskelig og krevende prosess. Hjelpekilden mottar i dag rundt 400 henvendelser i året.

Publisert:

- Det vi ser er at ensomhet er den største utfordringen for unge i religiøse bruddprosesser.

 Det forteller daglig leder i Hjelpekilden, Hilde Langvann. Siden 2012 har den frivillige organisasjonen hjulpet mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.

- Gjennom bruddet mister de som regel sitt nettverk, noen ganger familien, og står brått alene i en verden de ikke kjenner, som de ikke har et nettverk i, som de alltid har blitt advart mot.

- De kjenner ikke de sosiale kodene, og føler seg som en fremmed i eget land. Når de i tillegg ofte bærer med seg angst for dommedag, angst for å ha skuffet Gud, angst for demoner, har et lavt selvbilde, bebreider seg selv, har mistet sitt ståsted i tilværelsen, fremtidshåp og kanskje også meningen med livet, da er ensomheten det verst tenkelige utgangspunktet, sier hun.

Flere som er aktive i Hjelpekilden har selv brutt ut av diverse trossamfunn, og Hilde ble selv engasjert i arbeidet etter å ha sett på nært hold som pårørende, hvor vanskelig det kan være etter å ha brutt med et strengt religiøst miljø.

- Det er i akkurat denne situasjonen at du trenger mange mennesker rundt deg for å forebygge utvikling av depresjon og psykiske etterreaksjoner. Vi har sett at folk har blitt alvorlig psykisk syke, de har vært langvarig arbeidsuføre og til og med suicidale. Vi kjenner dessverre til mange selvmord blant utbrytere. Vi håper å kunne forebygge dette gjennom sitt likepersonsarbeid, der utbrytere på et tidlig stadium kan komme i kontakt med andre som har vært i samme situasjon.

Flere henvendelser nå enn tidligere
Siden oppstarten har Hjelpekilden hatt en økende antall henvendelser, og har i dag rundt 400 henvendelser i året.

- Vi har ikke færre, men flere henvendelser nå enn tidligere. Dette betyr ikke nødvendigvis at antall utbrytere har endret seg, men at flere kjenner til våre tilbud. Mange bruker flere år på sin bruddprosess, og for mange så er det å selv bli en frivillig og bistå andre en måte å hjelpe seg selv på, avslutter Langvann.

LES OGSÅ: - Troen min har ingenting å si om hvem jeg er