Sørnett

Mangler 7000 sykepleiere: - Man jobber seg ihjel.

Sykepleierstudent Nora Roko Tveiten mener man burde ha høyere lønn som sykepleier noen steder. Dette begrunner hun med arbeidsmengden. Foto: privat

Sykepleierstudent Nora Roko Tveiten mener man burde ha høyere lønn som sykepleier noen steder. Dette begrunner hun med arbeidsmengden. Foto: privat

Tall fra SSB viser stadig økning i mangelen på sykepleiere i hele landet, og det blir viktigere enn noen gang å utdanne nye sykepleiere. Likevel er det bare nok studieplasser til et fåtall av søkerne.

Publisert:

- Det er veldig trist at sykepleiere velger å skifte yrke, men jeg kan forstå det, sier Nora Roko Tveiten.

Tveiten er andreårsstudent på sykepleien ved Universitetet i Agder. Hun er svært fornøyd med studievalget, og gleder seg til å starte i fast jobb etter endt studie. Likevel er hun bekymret for arbeidsmengden.

- Får vondt av de andre ansatte.

- Man jobber seg jo i hjel, selv når man ikke er på jobb får man meldinger og telefoner fordi det er underbemannet. Man går egentlig bare rundt og har vondt av de andre andre ansatte, sier Tveiten, som har erfaring både fra praksis i studiet og gjennom en deltidsjobb.

I studieåret 2021/2022 var det 2309 søkere til sykepleierutdanningen ved Universitetet i Agder, men kun 170 studieplasser. Til tross for de høye søkertallene mangler det i dag omtrent 7000 sykepleiere. Tall fra SSB viser at dette tallet kommer til å øke, og at det i 2030 vil mangle rundt 28.000 sykepleiere.

- Jeg syns absolutt at lønna kunne vært mye bedre i forhold til hvor viktig jobben er og hvor mye det er behov for sykepleiere, sier Ann Jenny H. Urevatn.

Urevatn er sykepleierstudent ved Universitetet i Agder, og holder nå på med siste året på bachelorgraden.

- Jeg ønsker å jobbe med mennesker. I tillegg syns jeg det er spennende med det medisinske, sier hun.

- Hva tenker du om at det er stor mangel på sykepleiere?

- Jeg tenker det er naturlig at mange skifter yrke da det er et tungt yrke med turnusjobb. Mange ønsker seg vekk fra turnus. Samtidig tror jeg det er flere som oppdager i løpet av studiet at sykepleien ikke er noe for dem. Det er mye ansvar å være sykepleier, og det kan skje at man er alene på en avdeling med alt ansvar, sier Urevatn.

- Viktig å utdanne flere

- Det er en alvorlig krise for pasient, pårørende og ansatte, som også får betydning for hvor det er mulig å bo, føde barn, leve gode liv, skape arbeidsplasser og når den tid kommer; håpe på en verdig død, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i sykepleierforbundet. 

[img242699_2LM]

Ifølge Larsen har rundt tusen sykepleiere sluttet i yrket fordi lønna er for lav og belastningen for høy. Hun mener det nå må gjøres grep for å re-rekruttere disse.

- Det er viktig å utdanne flere, tviholde på de vi har og organisere oss bedre gjennom teknologi som kan frigjøre noe kapasitet, sier hun.