Sørnett

Mann (23) dømt for ruskjøring i Kristiansand

Kristiansand tinghus Foto: Cathrine Haugen Wroldsen.

Kristiansand tinghus Foto: Cathrine Haugen Wroldsen.

Mann (23) er dømt for å kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand i fjor høst. Han ble målt i 0,46 i promille og ble tatt i en utåndingsprøve.

Publisert:

I fjor høst ble mannen stoppet av politiet etter å ha kjørt varebil i Kristiansand sentrum, 0,26 over promillegrensen. Mannen er selvstendig næringsdrivende og arbeider som yrkessjåfør. Han ble dømt ut fra vegtrafikkloven. Sjåføren er ikke norsk statsborger og saken ble avgjort i en tilståelsesdom.

Ikke tidligere dømt

Mannen (23) er ikke tidligere straffedømt eller bøtelagt i Norge. Retten bestemte at denne dommen kvalifiserte til betinget fengselsstraff. Det ble videre bestemt at den dømte skal miste førerretten i 20 måneder i Norge. Retten finner at passende straff kan settes til 18 dager fengsel som er betinget, med en prøvetid på 2 år. I tillegg må den dømte betale en bot på 24 000 kroner til staten.