Sørnett

Mann dømt for å fremkalle alvorlig frykt

Kristiansand tinghus Bilde: Fredrik Tranvik

Kristiansand tinghus Bilde: Fredrik Tranvik

En mann fra Sørlandet er dømt for å ha truet sin tidligere kjæreste og hennes advokat på livet.

Publisert:

Grunnlaget for dommen er straffeloven § 263 som sier " Den som i ord eller handlinger truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt straffes med bot eller fengsel inntil 1 år".

9. desember 2018 sendte mannen en e-post til sin ekskjærestes bistandsadvokat som har hjulpet til angående deres felles sønn. Meldingen sitt innhold ble sett på som av livstruende karakter. Etter omstendighetene ble dette sett på som å fremkalle alvorlig frykt.

Noen dager senere, den 12. desember 2018 sendte han en e-post til sin ekskjæreste, der han også skrev en melding av særdeles alvorlig grad, og som kan betegnes som en trussel om drap.

I lys av disse truslene la aktor ned påstand om at tiltale dømmes til fengsel i 18 dager. Videre tilføyde aktor at han skulle betale sakskostnader etter rettens skjønn.