Sørnett

Matkrav til alkoholservering på uteplassene

Bilde av: Håndverkeren

Bilde av: Håndverkeren

I begynnelsen av året innførte regjeringen nasjonal skjenkestopp over hele landet. Fredag 22. januar opphevet myndighetene skjenkestopp med krav om mat ved alkoholservering.

Publisert:

De nye skjenkereglene tillates for at restauranter i Kristiansand skal kunne tilby et bredere drikkespekter sammen med et måltid.

- Kunder må kjøpe mat for å få servert alkohol.  I stedet for at vi  kun tilbyr brus og alkoholfritt som i starten av året,  tilbyr vi alkohol men ikke for å drikke seg full, forteller Thea Stray Evenbye bar og restaurantsjef Håndverkeren.

Utelivsbransjen har blitt preget av nye rutiner og endringer for å kunne tilpasse seg myndighetenes krav på smittevernstiltak,  dette har den populære restauranten  Håndverkeren fått kjenne på.

[img217136_2RM]

- Vi tar restriksjonene vi får på alvor, og tilpasser oss deretter. Det vil si at vi ikke slipper inn gjester uten å registrere navn og telefonnummer på minst en i følget. Vi spør deretter om de er fra samme husstand, ut ifra hvordan de skal plasseres. Alle som ikke er i samme husstand skal sitte med minst en meter i mellom seg. Vi henviser til våre smittevernregler på bordrytter. Vi har Antibac ved inngangsdøra, samt på hvert bord.

Spisesplassen har under pandemien måtte bøte på  flere utfordringer, i følge bar- og restaurantsjefen

-  Dette er jo noe helt nytt, som vi aldri har opplevd før, så det går mye på usikkerheten rundt bemanning, permittering, alkoholservering, åpningstider, restriksjoner og smittevern. Vi justerer oss og gjør endringer hele tiden iht restriksjoner og retningslinjer som vi får fra nasjonalt og kommunalt hold. Vi må hele tiden justere oss etter behov, selvfølgelig med tanke på at helsa og sikkerheten til ansatte og gjester er første prioritet, forteller bar og restaurantsjefen Thea Stray.

Smittevernansvarlig

Smitteansvarlig i kommunen har som hensikt å passe på at smittevernreglene overholdes når utelivsbransjen har ansvar for et  arrangement. Ved brudd på disse kan smitteansvarlig  iverksette tiltak overfor bedriften som ikke overholder smittevernstiltakene.

Sørnett tok kontakt med Lars Petter Aasheim som er fagansvarlig innenfor bevilling i Kristiansand kommune.

- Kommunen informerer bransjen om de smittevernregler som gjelder til enhver tid, både gjennom e-post, utarbeidede smittevernveiledere, og bransjeforum – og møter med bransjen. Kommunen foretar hyppige kontroller ved bruk av kommunes skjenkekontrollører som nå også fungerer som smittevernkontrollører. For øvrig har virksomheten selv ansvar for å sørge for at regler om smittevern ivaretas og følges opp, forteller Lars Aasheim til Sørnett.

I følge Aasheim må alle spiseplasser i kristiansand forholde seg til de nasjonale smittevernsreglene for å kunne drive bedrift


  • Kun alkohol til de som får servert mat

  • Avstandskrav

  • Rutiner for god hygiene og god renhold

  • Maksbegrensning for «privat sammenkomst» (p.t er maksgrensen 10 per kohort)

  • Krav om bordservering

  • Sitteplasser til alle

  • Innslippsstopp etter kl.22

  • Skjenkestopp kl.24

  • Registering av kontaktopplysninger for besøkende

Sørnett har også vært i kontakt med flere aktører innenfor bransjen som ikke lot seg intervjue på vegne av seg selv eller bedriften.