Sørnett

Medstudenter reagerer på sex-ytringer

Sørnett har møtt lærerstudenter på UiA. Foto: Magnus Eriksen

Sørnett har møtt lærerstudenter på UiA. Foto: Magnus Eriksen

Lærerstudenter på UiA bekrefter at en av deres medstudenter forsvarer sex med mindreårige. - Dette er ikke greit for en lektorstudent, sier en av studentene vi har snakket med.

Publisert:

Sørnett har vært i kontakt med flere studenter som bekrefter at det er en lektorstudent som forsvarer sex med mindreårige på sosiale medier og diskusjonsforum, slik Sørnett skrev om i forrige uke. Studentene bekrefter at dette har vært et tema i klasserommet. Ingen av studentene ønsker å stå frem med navn.

 

- Ikke alle ser alvoret i saken, men jeg synes det er urovekkende at denne studenten skal jobbe med barn i fremtiden, sier en av studentene. Andre mener at ytringsfriheten gir rom for slike meninger, og understreker at etter det de kjenner til, er dette bare ytringer.

Sørnett har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med studenten bak den kontroversielle instagramprofilen uten hell.

https://sornett.no/arkiv/187633

Studenter etterlyser mer informasjon

Lærerstudenter forteller at informasjonen rundt skikkethet oppleves mangelfull. Dette er alle lektor- og lærerstudentene Sørnett har snakket med enige om. Lærerstudenter er allerede ute i praksis første semester.

De er usikre på hvordan de skal gå frem når de er bekymret for medstudenter.

Vet dere hva en tvilsmelding er?

- Nei, svarer to studenter.

Studenter Sørnett har snakket med ønsker et informasjonsmøte med skikkethet i fokus, og en oppfriskning årlig. De foreslår også en test som beviser at de har lest informasjonen rundt skikkethet som må bestås for at man kan gå opp til eksamen.

UiA understreker at alle lærerstudentene signerer på at de har fått informasjon om skikkethet i opptaksbrev, i tillegg til et informasjonsmøte i løpet av første semester.

Les også: 

Skikkethetsvurdering steg for steg