Sørnett

Mener biskopen bidrar til mangfoldig og åpen kirke

Kai Steffen Østensen er politiker, kirkepolitiker og selv homofil. Foto: Arne Borgersen

Kai Steffen Østensen er politiker, kirkepolitiker og selv homofil. Foto: Arne Borgersen

Biskopen bidrar til den mangfoldige og åpne kirken vi ønsker, sier Kai Steffen Østensen.

Publisert:

Biskopen bidrar til den mangfoldige og åpne kirken vi ønsker, sier Kai Steffen Østensen.

Den profilerte politikeren synes det er positivt at Agder har en biskop som går ut og fronter at Kirken må stå opp mot homohets, uansett hvilket teologisk syn man har på likekjønnede samliv. Østensen er selv homofil og medlem av Bispedømmerådet, han representerte Åpen folkekirke for lesbiske og homofile i Kirkemøtet nylig. Dette kirkemøtet åpnet for vielse av likekjønnede i Den Norske Kirke.

-Jeg tenker det er en positiv holdning fra en biskop, det at man skal legge til rette for at diskriminering ikke skjer, sier Østensen.

Agderbiskop Stein Reinertsen sa tidligere denne uken, under et møte i Vennesla, at kristne må stå sammen mot homofobi, ifølge fvn.no.

[img142540_2RS]

-Jeg opplever homostriden annerledes
-Tall viser at rundt 3000 personer har meldt seg ut av Den Norske Kirke siden kirkemøtes vedtak, mens tallene fra 2014, som var året da Kirken gikk inn for ikke å vie homofile var utmeldingen på nesten 14 000 personer, sier Kai Steffen Østensen.

-Vi må få med alle perspektivene, det er ikke så svart-hvitt, fortsetter han.

Selv om det er en del skeptiske mennesker rundt i det kristne miljøet, er det en ting de er enige i.

- Det går an å være enige om at vi er uenige, sier Østensen.

Troverdig av biskopen
-Jeg vet at biskopen ønsker at man skal føle tilhørighet i kirken. Jeg opplever dette som troverdig. Så blir det blir opp til biskopen og de han har oppfordret til å danne dette felleskapet mot homofobi. Og vise at de mener det, sier Østensen.

Biskop Stein Reinertsen har ingen konkrete prosjekter på gang.

Ingen negative reaksjoner
Agderbiskopen har ikke møtt noen negative reaksjoner etter budskapet. Han mener nedsettende utsagn og holdninger ikke hører hjemme i en kristen sammenheng.

-Alle mennesker er skapt i Guds bilde og har krav på å bli møtt med respekt, forteller Reinertsen.