Sørnett

Menn bruker mer fatale metoder

Anne-Lill Haddeland. Foto: RVTS

Anne-Lill Haddeland. Foto: RVTS

Statistikken viser at tre gang så mange menn som kvinner begår selvmord. Anne-Lill Haddeland ved RVTS sør mener noe av forklaringen kan ligge i at menn bruker mer fatale metoder.

Publisert:

Av 598 selvmord totalt i 2011, ble 434 begått av menn, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Mønsteret har gått igjen hvert år siden 1969.

Sammensatte årsaker

Anne-Lill Haddeland jobber med selvmordsforebygging i Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging sør (RVTS sør). Hun tror grunnene er flere.
- Vi kan ikke spekulere og lage forenklede forklaringer, sammenhengen mellom selvmord, selvmordsforsøk og kjønn er sammensatte. Det finnes lite forskning på dette.

En av forklaringene kan være at menn bruker mer «effektive» metoder.
- Menn bruker oftere fatale metoder som skyting og henging. Metoder som fører til en rask død. Kvinner bruker heller for eksempel forgiftninger, som tar lenger tid. Det medfører at andelen kvinner innlagt på norske sykehus etter selvmordsforsøk er høyere enn blant menn.

[img74838_2LM]

 

Machokultur?

- Handler dette om machokultur? At menn har vanskeligere for å oppsøke hjelp enn kvinner?

- Folkehelseinstituttet startet å forske på dette for noen år siden. De forsket på pasienter innlagt på somatisk akuttmottak som følge av selvmordsforsøk. Der er det dessverre ikke rutiner for å spørre pasienter om deres hensikt var å dø. Ved en akutt innleggelse vil som oftest kun den primære bakgrunnen registreres. Ikke om den bakenforliggende årsaken var et selvmordsforsøk. Dette medfører store mørketall.

Haddeland forteller at det er forsket på dette andre steder i verden, men at funnene ikke automatisk gjelder for Norge også.
- Det er store kulturforskjeller. I Asia er statistikken for eksempel motsatt. Der er det flest kvinner som begår selvmord.

Menn trenger trygghet

[img74838_3RS]

Ulla-Britt Lilleaas er kjønnsforsker ved Universitetet i Agder. Hun mener det kan ligge noe i at menn har vanskeligere enn kvinner for å oppsøke hjelp.
- Noen vil hevde at menn ikke så lett snakker om ting, og det er jeg enig i. Jeg opplever at menn i større grad må føle seg trygge når de skal snakke om personlige ting. At de trenger å vite at det ikke blir fortalt videre, forteller Lilleaas.