Sørnett

Mer oppmerksomhet rundt tannhelse

ILLUSTRASJONSFOTO: Christine Wergeland

ILLUSTRASJONSFOTO: Christine Wergeland

Kontrollutvalget i fylkeskommunen er enig om å vie større oppmerksomhet til tannhelsetjenesten.

Publisert:

I følge analysen og de oppmøtte er høyt sykefravær blant tannhelsesekretærer i Vest-Agder fylkeskommune et problem.

- Det er fler sykemeldinger blant tannhelsesekretærer her i Agder enn ellers i landet. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og det er startet et eget prosjekt for å få ned sykefraværet, forteller Ove Egenes fra fylkesrevisjonen.

Problemet med sykemeldte og fraværende tannhelsesekretærer, er at det hindrer både tannlegene og tannpleierne i å gjøre jobbene sine.

For å få bukt med problemet er det også foreslått å innføre bonusavtaler fra og med 2013 for tannleger, tannpleiere og tannhelsekretærer.

- I praksis vil dette si at jo fler pasienter de behandler, jo mer penger får de, forteller Egenes.

Dette er imidlertid ikke bestemt ennå, og forutsetter en politisk godkjenning. På bakgrunn av en nylig utarbeidet rapport, er det nå satt stort fokus på forbedringer av klinikker og ledelse. I Vest-Agder er tannleger som slutter etter kort tid i jobben noe som må snus. Mange nyutdannede tannleger med lite erfaring går over til det private, noe som også må sees i sammenheng med lønn. Dersom lønningene ikke matcher lønningene i privat sektor, blir de private jobber mer attraktive, og det vil bli en mangel på bemanning i offentlig sektor.