Sørnett

Mindre arbeidsledighet blant innvandrere

Tall som SSB har offentliggjort viser en nedgang i arbeidsledigheten blant innvandrere. Først og fremst de fra Øst-Europa.

Publisert:

Onsdag formiddag offentliggjorde SSB tall som viser at arbeidsledigheten blant innvandrere i fjor gikk ned. Fra november 2010 til november 2011 sank ledigheten i innvandrergruppa med 1,8 prosentpoeng. Det er først og fremst menn som har kommet seg ut i arbeid, viser statistikken.

Først og fremst øst-europeere

Av statistikken kommer det også frem at innvandrerne fra Øst-Europa hadde den største nedgangen. I denne gruppen har ledigheten sunket med hele 2,6 prosentpoeng. Innvandrerne fra Afrika hadde den minste nedgangen med 0,9 prosentpoeng.

Liten nedgang i Vest-Agder

I Vest-Agder var det en liten nedgang i arbeidsledighet blant innvandrere. Den største nedgangen opplevde Troms.