Sørnett

Mindre avhengig av datateknologi

Velforeningene henger etter i nettbruken. -Behovet for å beherske nettet er riktignok større i organisasjoner som dekker større områder, mener forsker Dag Wollebæk.

Publisert:

Dag Wollebæk
Dag Wollebæk mener at de som ikke er på nett, kan i noen tilfeller falle utenfor i beslutningsprosesser. FOTO: Sivilsamfunn.no
-Velforeningene, kontra andre foreninger innenfor feltet frivillig arbeid, er de som bruker nettet minst, opplyser gjesteforsker ved Institutt for Samfunnsforskning Dag Wollebæk.

 I velforeningene er det kun 60 prosent av medlemmene som bruker internett iforhold til medlemmer i for eksempel idrett og kulturforeninger der andelen er 80 prosent. På tross av at nettbruken  henger etter, vokser velforeningene mer enn andre organisasjoner i Norge.

 -Å være på nett er langt viktigere når organisasjonstypen gjerne strekker seg over større geografiske områder, forklarer Wollebæk.

- Men selv om mange klarer seg uten internett er det viktig å merke seg at de som ikke behersker teknologien ofte vil falle utenfor viktige beslutningsprosesser, påpeker han.

 

Etterlyser flere på nett
Siv Hemsett i Gimlekollen og Fagerholt Vel etterlyser flere internettbrukere blant medlemmene. 

SPILLER LØRDAG: Starts treningskamp mot Sandnes Ulf er blitt flyttet til lørdag (kampstart 19.30) på grunn av Svein Mathisens bisettelse.

SPILLER LØRDAG: Starts treningskamp mot Sandnes Ulf er blitt flyttet til lørdag (kampstart 19.30) på grunn av Svein Mathisens bisettelse.

-Internett er jo en veldig effektiv måte å nå mange i området på, men mange av dem som virkelig er engasjerte er eldre og er ikke alltid like flittige internettbrukere, sier velforeningslederen.

En av de største utfordringene for vellet er at mange beboere i området henvender seg muntlig og ikke pr epost eller i brevform.

-Disse henvendelsene får vi ikke gjort så mye med . Vi er helt avhengige av skriftlige innspill for å kunne behandle sakene slik de fortjener.  E-post er det enkleste for alle parter, men velforeningen mottar også "gammeldagse" brev med takk, sier Hemsett.

Fortsatt IT-kløft
Administrasjonsleder i Vellenes Fellesorganisasjon Eivind Bødtker er delvis enig med Hemsett og har dette å si:

-De som har tid og engasjement til å engasjere seg om nærområdene er ofte godt voksne, men også mange unge voksne er med, særlig for å få etablert lekeparker og ballbinger.

Nesten samtlige av vellene som Vellenes Fellesorganisasjon har registert har e-postadresse.

-Bruk av e-post innad i vellene lokalt vet vi ikke så mye om, men den bruken varierer nok en del.  Det tar tid og få folk til å omstille seg til mail og facebook, erkjenner Bødtker.  

Mange velforeninger, men ikke alle, har egne hjemmesider.

- Oppretting av hjemmesider er det beste tiltaket vellene kan gjøre for å få mer oppmerksomhet om sin virksomhet. Dette, og e-post, gjør det lettere å nå ut til både unge og gamle i nærområdene for derved å få større oppslutning til velforeningene, sier han.

Det er fortsatt en stor IT-kløft mellom unge og gamle i samfunnet, men den var større for et par år siden, mener Bødtker.

Kjemper mot IT-kløften

 I Kristiansand på Kongens senter prøver datakursleder Arvid Hempel å minske IT-kløften.

SPILLER LØRDAG: Starts treningskamp mot Sandnes Ulf er blitt flyttet til lørdag (kampstart 19.30) på grunn av Svein Mathisens bisettelse.

SPILLER LØRDAG: Starts treningskamp mot Sandnes Ulf er blitt flyttet til lørdag (kampstart 19.30) på grunn av Svein Mathisens bisettelse.

-Jevnt over er de som kommer hit på kurs veldig dårlige på data før de begynner. Og mange av de som kun er her på nybegynnerkurset og ikke fortsetter på repetisjonskurset har en tendens til å glemme det de har lært relativt fort, sier Hempel.

 Ifølge kursholderen er mappesystemet i Windows og tekstbehandlingsprogrammet Word det som er vanskeligst å forholde seg til. Kari Berglund Fredriksen føler hun mangler de helt elementære kunnskapene for å lykkes med pcbruk.

-Internett er også meget vanskelig da  jeg har store problemer med å forholde meg til de store informasjonsstrømmene. Det er vanskelig å sortere alt i hodet, sier hun.

Hempel har registrert at flere eldre bruker epost, men at bruken er lite aktiv. Den er mest knyttet til å holde seg oppdatert med barnebarna.