Sørnett

Mindre pengestøtte til Mediehøgskolen

Ingar Hjelset forteller om Mediehøgskolen sin del av statsbudsjettet

Ingar Hjelset forteller om Mediehøgskolen sin del av statsbudsjettet

Ifølge statsbudsjettet for 2011 har Mediehøgskolen fått tildelt 13,0 millioner kroner. Dette er tre hundre tusen kroner mindre enn året før.

Publisert:

-          Jeg er overrasket over mindre støtte fra staten, men vi har sett tendensen på landsbasis med færre journaliststudente, sier Ingar Hjelset, administrasjonssjef ved Mediehøgskolen.

Det er spesielt journalistutdanningen som merket nedgang på antall studenter, men også studieretninger som interkulturell kommunikasjon og kommunikasjon og livssyn merker en nedgang.

Mediehøgskolen får støtte gjennom basisstøtte og antall studiepoeng som blir produsert på skolen.  Med færre studenter på skolen og flere som dropper ut av utdanningen blir det produsert mindre.

-          Vi prøver å komme i havn på en god måte. For øyeblikket drøfter vi situasjonen mot budsjettet i desember, men vi satser på at studentene ved Mediehøgskolen skal få samme tilbud som før, sier Ingar Hjelset.

Hjelset sier det er vanskelig å si årsaken til nedgang på studenter. Generelt over hele landet har antall journaliststudenter blitt færre. Gimlekollen er en privat høgskole, noe som kan være en av grunnene til nedgangen. Studenter velger ofte det billigste og foretrekker studietilbud som er gratis.