Sørnett

Mobbeøkning på skoler

Fylkesmannen i Agder har mottatt 37 mobbesaker mellom 1. August og 31. Desember. På landsbasis har elevundersøkelsen nå vist at 6.6 % av alle barn blir mobbet flere ganger i måneden, noe som er en økning. Dette melder Nrk Sørlandet

Publisert:

...