Sørnett

Muslimske barn i kristen barnehage

Imam Akmal Ali Foto: Privat

Imam Akmal Ali Foto: Privat

Imam Akmal Ali er positiv til at muslimske barn kan gå i kristne barnehager med visse forutsetninger.

Publisert:

I Norge er det kristne barnehager hvor en finner barn fra familier med annen religiøs bakgrunn enn kristendommen. Blant disse har vi Skattekisten kulturbarnehage i Egersund. Dette kan virke konfliktfullt for noen. Akmal Ali er imam og styreleder i Muslimsk Union i Agder. Han stiller seg ikke negativt til at muslimske barn kan gå i kristne barnehager

Barnehage er bra for barn

-Det er bra for muslimske barn å gå i barnehage, for her lærer de språk og grunnleggende sosiale kunnskaper, sier Akmal Ali.

Det er bra for barn å lære å sosialisere seg i tidlig alder. Barnehager lærer barn å være glade i hverandre, og hjelper ofte de litt mer sjenerte. For mange barn kan det være skummelt å begynne på skolen hvor det blir mer fokus på det akademiske. Barnehagen hjelper å forberede barna for å begynne på skolen

Respekt for islamske verdier

Samtidig påpeker Ali at det er viktig at islamske verdier og regler blir respektert. Han forteller at for eksempel det med hva de spiser i barnehagen. Det er viktig at regler rundt halal blir tatt hensyn til, og at de ikke får svinekjøtt som er forbudt for muslimer.

Berit Våge Andresen, barnehagelærer i Skattekisten kulturbarnehage, forteller at i barnehagen har de god dialog med foreldre og respekterer deres ønsker. Hun forteller at noe kan være utfordrende, som for eksempel et skuespill som handlet om julen. Her vil de at alle barna skal delta slik at ingen føler seg utenfor.

[img199203_2LM]

Deler mange grunnleggende verdier

-Islam og Kristendommen deler mange av de samme grunnleggende verdier. Det kan også være positivt med integrering i tidlig alder. forteller Akmal Ali

Både bibelen og Koranen lærer man å elske sin neste. Samtidig så forteller Berit at det er mennesket som er i fokus, og det ikke er alt for stort fokus på religion selv om det er en religiøs barnehage. Hun forteller at de har kristne samlinger 1-2 ganger i måneden.

En positiv ting

At det er diversitet i en velfungerende barnehage er altså en positiv ting. Vi lever alle under de samme skyene, og dette bryter ned sosiale skiller. Dette forutsetter da at en respekterer hverandres tro og livssyn.