Sørnett

Nå går startskuddet for byggingen av ny Varoddbro

Statens vegvesen starter i vår bygging av ny Varoddbru. Arbeidet vil pågå til våren 2020. Syklistene føler seg godt prioritert i planene for den nye broen.

Publisert:

- For meg som til daglig bor på Søm og jobber på Lund er det helt avgjørende at den nye broen prioriterer oss syklister forteller Henrik Gundersen til Sørnett.

Planene for den nye broen innebærer gang - og sykkelsti med ekspresstandard, noe Gundersen er meget fornøyd med.

- Det er mange som ikke bruker bil til jobb, og forhåpentligvis blir vi enda flere når den nye broen kommer på plass. Jeg tror andelen som velger å bruke sykkel vil stige i fremtiden, så den nye broen vil hjelpe oss veldig, avslutter Gundersen.

Til tross for at arbeidet med ny bro starter nå, vil det gå noe tid før traffikantene merker noe. Det første arbeidet vil dreie seg om søylene som skal holde brua oppe. Søylene bygges under vann og vil derfor ikke påvirke trafikken i første omgang.

Det vil ta noe tid før trafikantene merker at det bygges på brua. I første omgang ved at det jobbes mellom tunnel og bru på Sømsiden. Senere blir det endring i kjørefeltene og gang- og sykkelvegen. Da vil vi starte med å gjøre begge deler smalere, for å få plass til et eget felt for anleggstrafikk, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Gjennomsnittlig trafikk på strekningen er ca. 50 000 kjøretøy i døgnet. Det er også en betydelig sykkeltrafikk over Varoddbrua. Den nye brua skal bygges mellom de to eksisterende bruene. Der er det lite plass, noe som gir mange utfordringer. Gjennomføring av anlegget vil til tider medføre støy for omgivelsene men Statens vegvesen jobber for å minimalisere ulempene.

Konsekvenser for beboerene [faktaboks]

- Vi klarer ikke å unngå at byggingen til tider vil bli en ulempe for dere som bor i nærheten. Det er vårt mål å gjøre ulempene så små som mulig, blant annet at det skal bli så lite støy som mulig, forteller Rune Galteland.

Allerede etter påske kan det bli noe anleggstrafikk på Torsvikveien, når vi starter arbeidet med brusøylene, forteller Rune Galteland i Statens vegvesen.

 

Trafikkantene vil merke arbeidet

Det skal opprettholdes gang- sykkelveg gjennom anleggsområdet i byggeperioden. I hovedsak skal det opprettholdes to kjørefelt i hver retning, men det vil bli unntak fra dette. Vi kan ikke gjennomføre et slikt stort prosjekt uten at det blir konsekvenser for trafikantene.

Det vil bli redusert hastighet på strekningen. Både kjørefelt og gang- og sykkelveg vil bli noe smalere mens arbeidene pågår.

Viljar Nilsen (25) bruker sykkelen stort sett hver dag. Han setter utrolig stor pris på at sykklistene blir prioritert i planleggingen av Varoddbrua.

- For oss som bruker sykkelen til jobb er det ekstremt viktig at fasilitetene er så gode som mulig. Både sikkerheten og kvaliteten på den nye broa ser meget lovende ut forteller Hansen til Sørnett.

PNI har fått ansvaret for byggingen

PORR Norge Infrastructure (PNI) bygger Varoddbrua i Kristiansand for 542 millioner kroner.

Statens vegvesen Region sør og entreprenørselskapet PORR Norge Infrastructure (PNI) har inngått kontrakt på bygging av E18 Varoddbrua.

Selskapet leverte det laveste tilbudet på ca. 542 millioner kroner, og har fått kontrakten. Oppstart for bygging av ny Varoddbru blir i løpet av mars 2017, og brua skal stå ferdig innen våren 2020. Brua vil være av typen fritt frambyggbru og har en lengde på 654 meter. Den skal erstatte den gamle Varoddbrua, en hengebru bygd i 1956. Når den nye brua står ferdig, vil det totalt være seks kjørefelt på E18 over Tofdalsfjorden i Kristiansand. I tillegg blir det gang- og sykkelveg med ekspresstandard