Sørnett

Nedgang i narkotikabeslag i Norge i 2019

foto: pixabay.com

foto: pixabay.com

Nylig publiserte Kripos en statistikk som viser nedgang i antall narkotikabeslag i 2019. Det har blant annet vært 25 prosent færre saker enn i toppåret 2014.

Publisert:

 

Tallene fra Agder viser at det var 1427 saker som omhandlet narkotiske stoffer. Dette fylket kommer på sjetteplass av alle fylkene. 

Cannabis blir beslaglagt i om lag 56 prosent av alle narkotikasakene. I Agder er cannabis det stoffet som er mest utbredt når det kommer til beslaglegning med 828 saker, etterfulgt amfetamin med 419 saker og benzodiazepin med 308 saker. Heroin er det narkotiske stoffet med minst beslaglegninger med 18 saker, tett etterfulgt av GHB med 32 saker.

I Norge, er kokain et av det mest økende narkotiske stoffet. Det var beslaglagt ca. 129 kg kokain, fordelt på 1508 beslag. Kokainbeslag er svært økende, og står dermed for 5 prosent av alle narkotikabeslag. I tillegg til dette, har det økt med 14 prosent fra 2018 til 2019. Tallene fra Agder viser at kokain er det tredje mest brukte stoffet med 90 saker om beslaglegninger.