Sørnett

Nedgang i registrerte straffesaker i Agder

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Pandemien har trolig ført til nedgangen i kriminalitet de siste årene. Samtidig er det en oppgang i anmeldte seksuallovbrudd.

Publisert:

Politiet publiserte tirsdag 15. Februar kriminalstatistikken for Agder i 2021. Denne viser en nedgang i registrerte straffesaker fra fjoråret. Agder politidistrikt registrerte 17,954 saker i 2021, som er en nedgang i forhold til de 19,394 registrerte sakene i 2020.

Pandemien fører til mindre vold

Politiet tror at de lukkede dørene hos utestedene under pandemien er årsaken til at vi ser en nedgang i registrerte voldssaker. Dette er trend politiet så begynnelsen på i 2020, og som har fortsatt i 2021. Spesielt av saker som omhandler trusler mot tjenestemenn, så har antallet saker blitt halvert fra 44 saker i 2020, til 22 saker i 2021.

Mørketall

Visepolitimester Arne Sundvoll understreker at tall på anmeldelser og straffesaker kan si noe om trender, men gir et begrenset bilde av den faktiske kriminalitetsutviklingen i Agder.

– Det er mange som velger ikke å anmelde, noe som på flere områder gir mørketall. Antall straffesaker og utvikling fra år til år henger også sammen med politiets prioriteringer. Vi vet det er mørketall knyttet til blant annet seksuallovbrudd, miljøkriminalitet, arbeidskriminalitet og bedrageri, sier Sundvoll.

Politiets prioriteringer kan også påvirke statistikkene fra år til år, opplyser han.

Oppgang i seksuallovbrudd

En av politiets høyeste prioriteringer, er seksuallovbrudd. Statistikkene viser på dette området en oppgang i anmeldte saker i 2021, sammenlignet med 2020. Det ble registrert 391 sedelighetssaker i 2021. Til sammenligning ble det i 2020 registrert 370 slike saker. På den nasjonale statistikken har politiet sett en oppgang på 16,5 prosent i anmeldte seksuallovbrudd.