Sørnett

Nordmenn lever lengre

Nordmenns helse blir bedre, flere overlever alvorlige sykdommer og levealderen øker, viser nøkkeltallrapporten for helsesektoren 2010.

Publisert:

- Dette skyldes blant annet en god helsetjeneste som utvikler bedre og bedre behandlingsmetoder, sa assisterende helsedirektør, Bjørn Guldvog, da nøkkeltallrapporten ble lagt fram.

Rapporten belyser helsetilstand og sosiale forhold i befolkningen.

Den forventede levealderen i Norge er i 2009 på 80,7 år. Hvert femte år øker den forventede levealderen med ett år. Årsaken til de fleste dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karlidelser. Siden 1990 har antall døde av hjerte- og karlidelser blitt omtrent halvert.

Behovet for omsorgstjenester øker. Flere og flere av brukerne er unge (under 67 år).

- Vi ser at tilbudet dreies fra institusjons- til hjemmebaserte tjenester, og det er ønsket. Endringer i brukersammensettingen har utløst nye typer tjenester som gir grunnlag for aktive liv, sier Guldvog.

Antallet overvektige har steget i Norge. Andre europeiske land har lignende stigningskurver. Andelen av overvektige i Norge er lavere enn i mange andre europeiske land.

- Forebygning av overvekt og fedme gjennom kosthold og fysisk aktivitet er fortsatt av stor betydning, sier Guldvog.

Han påpeker at samfunnet fortsatt har en stor jobb med å hjelpe folk å slutte å røyke, ha et sunt kosthold og aktivisere seg mer fysisk.

Det kommer fram i rapporten at nesten hvert sjette dødsfall i Norge skyldes sykdommer som er forårsaket av tobakksbruk.

- Et effektivt folkehelsearbeid må utøves av mange aktører, i alle samfunnssektorer og i felles innsats på tvers av sektorene, sier Guldvog.