Sørnett

Norge dyrest på investeringsvarer

Kjøpekraftsundersøkelsen viser at Norge er dyrest i Europa når det gjelder investeringsvarer. Hovedgruppene som ble undersøkt var maskiner, utstyr og software.

Publisert:

Kjøpekraftsundersøkelsen fra 2009, som i dag ble publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at det generelt er små prisforskjeller mellom de 37 landene som deltok i undersøkelsen. Bortsett fra Norge. Vi hadde et prisnivå som lå hele 31 prosent høyere enn Storbritannia, det billigste landet.

Blant investeringsvarene som ble undersøkt finner vi blant annet metallprodukter, elektrisk utstyr, industrimaskiner, vei- og flytransport. Knut Olav Linnerud i SSB sier at de aller fleste varene var med i undersøkelsen er importert.

Små forskjeller i Skandinavia

Når det gjelder prisnivået på elektrisk og optisk utstyr, ligger Skandinavia nokså likt. Grunnen kan være at disse typer varer stort sett importeres. Disse prisene påvirkes mindre av det generelle kostnadsnivået i landene fordi de følger verdensmarkedspriser.

Undersøkelsen ble foretatt av Eurostats.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand