Sørnett

NRK Sørlandet blir slått sammen med Telemark og Vestfold

NRKs distriktskontor på Tangen. FOTO: Arkiv

NRKs distriktskontor på Tangen. FOTO: Arkiv

- Det er vanskelig å tenke seg at det er en fordel for oss lokalt å komme "et skritt lenger unna makta", sier klubblederen for NRK Sørlandet.

Publisert:

[faktaboks]NRK endrer på strukturen, melder Journalisten. De 13 distriktskontorene skal nå organiseres under 5 regioner, med hver sin regionsredaktør. Modellen forventes vedtatt i begynnelsen av neste uke.

- Vi er forundret over at det ikke har vært bruk for våre meninger så langt i prosessen. Fram til rapporten med forslag om endringer ble lagt fram, ble vi ikke involvert. Nå hadde vi en uke fra rapporten ble lagt fram, til den skal drøftes med de tillitsvalgte nå på fredag, sier Anne Berit Larsen, klubbleder i NRK Sørlandet for NRKJ, NRKs journalistforening.

Den nye inndelingen vil bestå av regionene Nord-Norge, Midt-Norge, Vest, Sør og Øst. Vest-Agder og Aust-Agder vil bli en del av Region Sør, sammen med Telemark og Vestfold.- Vi er bekymret for at flere redaktører vil bety mindre kapasitet til journalistikk. Hvis vi skal være i "verdensklasse", som det heter i rapporten, så må vi ha journalister som kan jobbe med journalistikk, forteller Larsen til Sørnett.

[img133836_2RS]

Hjelpeløse uten tetthet

Hun ser også med bekymring på et ekstra ledd mellom distriktskontoret og hovedkontoret på Marienlyst.

- Det er vanskelig å tenke seg at det er en fordel for oss lokalt å komme "et skritt lenger unna makta". Vi mener det er uheldig hvis lederne vi har, blir flyttet lenger vekk. I våre redaksjoner er vi hjelpeløse hvis ikke så mange som mulig jobber tett på produktet, sier NRKJ-lederen.

Larsen mener at den nåværende ordningen har ført til en nærhet mellom distrikt og ledelse som har vært positiv.

Hovedkontor i Porsgrunn

Distriktsredaktør i NRK Sørlandet, Anders Sårheim, har vært involvert i prosessen.

[img133836_3RS]

- Forslaget er et godt utgangspunkt for å styrke ledelsen ved hvert distriktskontor. Distriktsredaktøren ved NRK Sørlandet kan i større grad konsentrere seg om operativ ledelse på Sørlandet, og i litt mindre grad være involvert i den strategiske ledelsen av divisjonen, forteller Sårheim via e-post.

Han informerer at regionskontoret til Region Sør er foreslått til Porsgrunn i Telemark. Det skal ikke kuttes i stillinger blant de 47 ansatte på Agder.

- Denne endringen vil ikke få konsekvenser for tilbudet til publikum, forsikrer Sårheim.

Endringene skal etter planen tre i kraft fra mars 2016.