Sørnett

Ny nasjonal sikkerhetsrapport:

Beredskapslederen i Kristiansand mener kommunen har kontroll

I dag la Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) en rapport som viser at norsk infrastruktur er sårbar, hvor undersjøiske kabler, strømleveranse og telekommunikasjon er noe av det som blir trukket fram.

Publisert:

I rapporten kommer NSM med en del anbefalinger til regjeringa. De mener regjeringa bør utarbeide en nasjonal sikkerhetsstrategi for Norge, og at sikkerhetsarbeid må følges tettere opp i alle sektorer.

Sigurd Paulsen er beredskapsleder i Kristiansand kommune.

Beredskapsleder i Kristiansand kommune mener at de har god beredskap og sikkerhet
 Foto: Kristiansand kommune

Beredskapsleder i Kristiansand kommune mener at de har god beredskap og sikkerhet Foto: Kristiansand kommune

- Jeg opplever at beredskapen og sikkerheten er god, vi har en robust telekommunikasjon og planer om mer robusthet i strømnettet også. Vi samarbeider tett med Å energi for å få til det.

Glitre nett er ansvarlig for driftingen og forvaltningen av strømnettet i sitt konsesjonsområde. De er underlagt Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og jobber fortløpende med å være i overenstemmelse med deres krav. De har inntrykk av at strømkunder er opptatt av strømsikkerheten.

Beredskapskoordinator for Glitre nett.
 Foto: Agder Energi

Beredskapskoordinator for Glitre nett. Foto: Agder Energi

-Den vanlige strømkunde er svært opptatt av uavbrutt strømforsyning. Strøm er en svært viktig premissgiver for at samfunnet skal fungere, sier beredskapskoordinator Leif Helge Skjelbred-Lahn.

På spørsmål om hva som er den største frykten som de jobber mot svarer Skjelbred-Lahn at det handler om å identifisere kritisk infrastruktur på Agder.

Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune mener også at befolkningen i Kristiansand har blitt mer opptatt av beredskap og sikkerhet.

- Jeg oppfatter at interessen har økt, spesielt etter Ukraina-Russland krigen, det er flere henvendelser som kommer, og vi prøver å holde foredrag som skal gjøre befolkningen mer informert.

Beredskapslederen sier at de gjør en stor jobb for å få innbyggerne til å føle seg trygg

- Vi jobber hele tiden med å gi ut informasjon til våre innbyggere, vi driver også på med kampanjer på nett som skal nå ut til alle.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand