Sørnett

Ny nasjonal sikkerhetsrapport:

Beredskapslederen i Kristiansand mener kommunen har kontroll

I dag la Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) en rapport som viser at norsk infrastruktur er sårbar, hvor undersjøiske kabler, strømleveranse og telekommunikasjon er noe av det som blir trukket fram.

Publisert:

I rapporten kommer NSM med en del anbefalinger til regjeringa. De mener regjeringa bør utarbeide en nasjonal sikkerhetsstrategi for Norge, og at sikkerhetsarbeid må følges tettere opp i alle sektorer.

Sigurd Paulsen er beredskapsleder i Kristiansand kommune.

Beredskapsleder i Kristiansand kommune mener at de har god beredskap og sikkerhet
 Foto: Kristiansand kommune

Beredskapsleder i Kristiansand kommune mener at de har god beredskap og sikkerhet Foto: Kristiansand kommune

- Jeg opplever at beredskapen og sikkerheten er god, vi har en robust telekommunikasjon og planer om mer robusthet i strømnettet også. Vi samarbeider tett med Å energi for å få til det.

Glitre nett er ansvarlig for driftingen og forvaltningen av strømnettet i sitt konsesjonsområde. De er underlagt Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og jobber fortløpende med å være i overenstemmelse med deres krav. De har inntrykk av at strømkunder er opptatt av strømsikkerheten.

Beredskapskoordinator for Glitre nett.
 Foto: Agder Energi

Beredskapskoordinator for Glitre nett. Foto: Agder Energi

-Den vanlige strømkunde er svært opptatt av uavbrutt strømforsyning. Strøm er en svært viktig premissgiver for at samfunnet skal fungere, sier beredskapskoordinator Leif Helge Skjelbred-Lahn.

På spørsmål om hva som er den største frykten som de jobber mot svarer Skjelbred-Lahn at det handler om å identifisere kritisk infrastruktur på Agder.

Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune mener også at befolkningen i Kristiansand har blitt mer opptatt av beredskap og sikkerhet.

- Jeg oppfatter at interessen har økt, spesielt etter Ukraina-Russland krigen, det er flere henvendelser som kommer, og vi prøver å holde foredrag som skal gjøre befolkningen mer informert.

Beredskapslederen sier at de gjør en stor jobb for å få innbyggerne til å føle seg trygg

- Vi jobber hele tiden med å gi ut informasjon til våre innbyggere, vi driver også på med kampanjer på nett som skal nå ut til alle.