Sørnett

Ny rushtidsavgift, men ingen store endringer i kollektivtilbudet

Fra sommeren blir det rushtidavgift i Kristiansand (Arkivfoto)

Fra sommeren blir det rushtidavgift i Kristiansand (Arkivfoto)

Ingen større satsing på kollektivtrafikk, selv med rushtidsavgift.

Publisert:

[img77040_2RS]

Kristiansand kommune og fylkeskommunen i Vest-Agder har fått et flertall til å innføre rushtidsavgift i Kristiansand. Bilistene vil bli belastet ekstra for bompasseringene i tidsrommene mellom 0630-0900 og 1430-1700 mandag til fredag. De borgerlige partiene gikk til valg på at de ikke skulle innføre rushtidsavgift, men etter press fra regjeringen har de nå måtte innføre avgiftene som Norges første by.

Ikke nok bevilgning

Terje Damman (H) er fylkesordfører i Vest-Agder og er leder i areal- og transportutvalget i regionen.

-Problemet er at regjeringen mener at de vedtakene vi har gjort i Kristiansand ikke er gode nok og ikke bidrar nok til å redusere den økende biltrafikken i Kristiansand by. Tidligere har fylkeskommunen prøvd å heve bompengeprisene, lage flere kollektivfelt og satse mer på kollektivtrafikk, men biltrafikken har bare økt. Ifølge Damman vil kommunen med de bevilgningene som nå kommer fra staten kun holde til å videreføre det eksisterende tilbudet man allerede har. Og at det ikke vil være noe rom for å åpne opp for nye ruter eller ruteavganger.

– Kristiansand er en del av storbypakkeplanen til regjeringen som skal løse trafikkproblemene i byene med veibygging og satsing på kollektivtrafikk, gang og sykkelvei. Kristiansand var en del av denne storbypakken, men avtalen utløp i 2012. De skal derfor forhandle om en videreføring av avtalen som skal gjelde fra 2013, men regjeringen ved samferdselsminister Marit Arnstad har bestemt seg for å holde igjen 60 millioner kroner før de ser at Kristiansand tar nødvendige skritt for å få ned antallet bilister.

[img77040_3RS]

Små endringer

Agder kollektivtrafikk (AKT) er eid av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune og har ansvaret for kollektivtrafikken i Kristiansand.

– Vi har ansvaret for å få flere folk til å reise kollektivt og skal holde tilbudet til publikum oppe, sier administrerende direktør Siv Elisabeth Wiken.

Ifølge Wiken vil hver eneste nye reisende koste 15 kroner for selskapet. Så det er lite penger til nye ruter og avganger.

– Vi skal gjøre noen forandringer, for eksempel på Hellemyr der to busser går ti over åtte vil nå den ene gå kvart over åtte. Dette er for å øke valgmulighetene til våre reisende.  Vi skal i denne perioden øke frekvensen på bussavganger og vi skal ha noe opptrapping til sommeren og høsten som følge av rushtidsavgiften, men planleggingen av dette er ennå ikke ferdig. Billettprisene vil øke noe utenom fleksikort og voksen månedskortet som vil forbli på samme nivå som i dag.