Sørnett

Ny vei til Kjevik snart ute på høring

Alternativet Statens veivesen vil gå for. Foto: Statens veivesen.

Alternativet Statens veivesen vil gå for. Foto: Statens veivesen.

Formannskapet skal behandle saken på onsdag.

Publisert:

- Vi skal sende ut saken på høring etter møtet på onsdag, sier Mari Eik som er arealplanlegger i Kristiansand kommune.

På onsdag skal formannskapet ha en førstebehandling av riksvei 41 og 451 som omhandler ny vei til Kjevik. Statens vegvesen har utarbeidet tre hovedkorridorer (B, C og F) og sju hovedalternativer. De anbefaler at alternativ C6D benyttes (se vedlagt kart).

Den nye riksveien er fra E18 til krysset ved Kjevik. Veien er planlagt som fireveltsveg og riksvei 451 til flyplassen er planlagt som tofeltsvei, skriver Statens vegevesen i plandokumentene.

Det er beregnet at veien vil koste 600 millioner kroner og byggestart blir i 2017. Veien er inkludert i nasjonal transportplan 2014 -2023.

- Saken blir sendt ut til blant annet Fylkesmannen, Avinor og Forsvarsbygg, sier Eik til Sørnett.

- Saken blir også lagt ut til offentlig ettersyn, avslutter Eik med.