Sørnett

-Det er bra for hjertet

Åpning av En By For Alle

foto: Sivert Mclean

foto: Sivert Mclean

Det var høy stemning og et mangfold av sterke stemmer som preget åpningsseremonien av En By For Alle-uka på Bare Studenthus i Kristiansand sentrum kl. 14.00 Mandag. Uken er Kristiansands årlige felles innsats for å fremme arbeidet med inkludering og mangfold, og det var representanter for flere viktige områder i det lokale samfunnslivet som kom sammen mandag ettermiddag for å stå samlet bak åpningens budskap

Publisert:

Sist oppdatert: 07.02.2024 kl 19:23

Åpningsarrangementet for En By For Alle Uka startet med appeller fra blant annet kommunedirektør Camilla Dunsæd som leverte en velformulert anmodning til de frammøtte om betydningen og omfanget av kommunens ansvar i ett område så omfattende som mangfold og inkludering, i tillegg til hvordan det kommunale må stå som en garantist for menneskerettighetene til innbyggerne sine.

foto: Anne Lise Norheim

foto: Anne Lise Norheim

-Det er viktig hele året, men det er at vi har en uke hvor vi har særlig fokus på at vi er en inkluderende og mangfoldig kommune hvor alle skal føle seg hjemme.

-Folk kommer til Kristiansand, noen av de damene forteller hvordan de kommer hit med blanke ark veldig usikre på hva de møter, men som har valgt å bli her, og de blir da en del av Kristiansand. Vi er veldig mange forskjellige innbyggere da. Vi bor jo alle sammen i samme by.

Appell ble også holdt av nestleder av ungdommens bystyre Aida Clarke Stavdal, som belyste viktigheten av et åpent og konstruktivt samarbeid mellom aldersgruppene, og nødvendigheten en inklusivitet i politikken som fungerer til tross for alder og kjønn.

-I Kristiansand føler jeg seg det skiller seg litt ut i forhold til resten av Norge. Kristiansand er jo i bibelbeltet og vi har sett at det noen ganger kan være vanskeligere for ungdommer i Kristiansand å ytre seg på grunn av hatkommentarer.

Det er viktig for dere at dette gjøres noe med?

-Det veldig viktig at vi jobber med dette også at vi passer på å sikrer et mangfold der vi har talerett, for eksempel i ungdommens bystyre har vi representasjon på alle mulige måter, slik at vi sikrer at alle blir hørt. Den personen som har noe å si på en sak må kunne si det selv.

foto: Sivert Mclean

foto: Sivert Mclean

Senere del av åpningen ble det framført en forestilling ledet av Gabriela Melo Larsen, og gjennom sang, dans og fortelling i flere språk ble publikum tatt med på en sammensetning av historier og opplevelser gjort av kvinner kommet til Norge med innvandrerbakgrunn. Fortellinger som dreide seg om det å komme fra krigherjede land, det å komme helt utilpasset til ett nytt land, og andre opplevelser som igjen understreker nødvendigheten for En By For Alle basert på mangfold og inklusivitet.

Viktigheten av det å være seg selv på tross av nye omgivelser er noe Melo Larsen legger vekt på forteller hun kort etter forestillingen.

-Jeg skal ikke gi opp å være meg selv, men jeg skal finne en ny versjon av meg selv. Ikke være den jeg var lengre, men samtidig ikke hundre prosent norsk. Men det går bra. Norge er klar for livet mitt her.

Dette er en uke som bidrar veldig positivt syns du?

foto: Sivert McLean

foto: Sivert McLean

-Denne uka er veldig viktig, folk stopper litt for å høre de som vanligvis ikke har en stemme i samfunnet. Det er mange fine arrangement som skjer, og vi treffer hverandre. Vi blir kjent med frivillige, forskjellige organisasjoner og personer i samme situasjon. Det er veldig bra for hjertet at vi har en arena som dette, og kan bli hørt og sett

En By For Alle inkluderer flere frie arrangementer ut uka i Kristiansand.