Sørnett

Nå innføres høyhastighetsbeviset

Foto: Viktor Sødal

Foto: Viktor Sødal