Sørnett

Nye medlemmer søkes til Råd for Funksjonshemmede

- Medlemmer kunne være inhabile på grunn av sin personlige erfaring med funksjonsnedsettelser

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i høst skal det oppnevnes nye medlemmer til Råd for Funksjonshemmede. De skal ivareta interessene til personer med funksjonsnedsettelser i kommunale beslutningsprosesser. Både organisasjoner og enkeltpersoner har muligheten til å nominere kandidater til rådet.

Publisert:


Trine Lise Systad medlem i rådet for funksjonshemmede.
 Foto: Privat

Trine Lise Systad medlem i rådet for funksjonshemmede. Foto: Privat

Melvin Hjorth leder i FFO Agder.
 Foto: Privat

Melvin Hjorth leder i FFO Agder. Foto: Privat


Trine Lise Systad, et nåværende medlem av rådet, beskriver rådets arbeid som å komme med innspill til aktuelle saker før de behandles, slik at funksjonshemmedes perspektiver blir hørt. Dette kan inkludere spørsmål om tilgjengelighet i offentlige bygninger, kommunale planer innen helse og oppvekst, og andre relevante temaer.

I løpet av den nåværende perioden har rådet møtt noen utfordringer knyttet til begrensede muligheter for medvirkning. Kommunen hadde tidligere argumentert for at medlemmer kunne være inhabile på grunn av sin personlige erfaring med funksjonsnedsettelser. Dette skapte vanskeligheter for medlemmene, da de nettopp var valgt inn i rådet på grunn av sin unike erfaring. Kommunen har imidlertid gjort noen endringer i denne praksisen.

Det fremheves at det er viktig å ha en god balanse av medlemmer i rådet, hvor personer med funksjonsnedsettelser utgjør flertallet. Rådet inkluderer også pårørende, men funksjonshemmede selv bør være representert i større grad for å sikre reell brukerrepresentasjon.

Systad forteller om en av de viktigste jobbene de gjør er behovet for å sikre universell utforming, spesielt for personer med rullestol, hørsels- og synsproblemer.

Melvin Hjort leder i FFO Agder forteller at han setter pris på arbeidet rådet gjør. Likevel forteller han at det er veldig avhengig av at brukerrepresentantene må være uredde.

Hjorth mener også at universell utforming er veldig viktig. Det å sørge for at skoler og miljøet rundt er tilgjengelig for alle mennesker.

- Vi har lett for å tenke på bevegelse og hørsel og syn, men det psykiske er også viktig.

Rådet gjør en viktig jobb men det er samtidig viktig å huske på at vi trenger representanter på alle mulige nivå i offentlige organ. Det være seg alt fra kommunestyrer og fylkesstyrer. Da siden det er dette rådet er et rådgivende organ, forteller Hjorth.

Trine Lise Systad uttrykker at rådet får lite tilbakemelding på jobben de gjør. Selv om det kan være en utfordring å se konkrete resultater i kommunale prosesser som tar lang tid, erkjenner hun at kommunikasjonen om rådets arbeid kunne vært bedre. Hun mener at en god representant bør ha en funksjonsnedsettelse selv eller være en nær pårørende, og være i stand til å formidle budskapet tydelig og ha gode samarbeidsevner.

For å bli medlem i rådet er det ikke en søknadsprosess, men navn blir innspilt av paraplyorganisasjonene SAFO og FFO, samt Kreftforeningen, som har gjort en forhåndsjobb med å identifisere potensielle kandidater.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand