Sørnett

Formannskapet årsrapport og årsregnskap 2023

47% av kvinner i Kristiansand kommune jobber deltid: - Høyeste tallene på landsbasis

Nær halvparten av kvinnene i Kristiansand arbeider i deltidsstillinger. Disse tallene er blant de høyeste i landet.

Publisert:

Sist oppdatert: 27.05.2024 kl 12:27

I en ny regnskapsrapport ble det presentert ferske tall fra SSB som viser at 47% av kvinner i Kristiansand jobber deltid. Det er bare 53.3% som jobber heltid. Dette gjør at Kristiansand fortsatt er blant de kommunene i Norge med høyest andel kvinner i deltidsarbeid.

- Dette er stort sett et offentlig sektor problem, og da er vi en av de største arbeidsgiverne på Sørlandet. Det er vi som sitter her som virkelig kan gjøre noe med denne trenden, og det tror jeg folk prøver på hele tiden, sier Amalie Gunnulfsen.
Gunnulfsen legger ikke skjul på at det ikke er utfordrende å få opp tallene.

- Jeg tror det er krevende å kombinere barn med turnus, og det skal vi ha respekt for, legger Gunnulfsen til.
- Men vi vet at hvis flere jobber heltid, blir tjenesten bedre, arbeidsmiljøet blir bedre, og det blir også lavere 'turnover'.

Det må lønne seg å jobbe

Atle Aasen, representant for KRF, har selv vært i en situasjon der kona måtte jobbe deltid.

- I denne perioden hadde det lønnet seg for henne å gå på NAV. Slik kan det ikke være, det er nødt til å lønne seg å jobbe, sier Aasen.

Amalie Gunnulfsen utrykker bekymring for kommunens økonomi på grunn av denne praksisen.
- Dette er svært uheldig for kommunens økonomi, sier hun.

Krever tiltak

I 2018 vedtok det tidligere bystyret i Kristiansand at hovedregelen ved utlysning av stillinger skulle være 100 %, likevel kan man nå se at de fleste stillingene som utlyses i kommunen er deltid. Det er på høy tid at Kristiansands politiske ledelse erkjenner alvoret i situasjonen og tar konkrete skritt for å adressere problemet.

- Vedtaket om å utlyse 100 % stillinger istedenfor deltidsstillinger er et skritt i riktig retning, men det er åpenbart at mer må gjøres for å sikre reell endring, kommenterer en talsperson fra bystyret.
Kristiansand må ta et standpunkt og forplikte seg til å skape et arbeidsliv som er rettferdig og inkluderende for alle. Dette betyr å prioritere heltidsstillinger, sikre en anstendig lønn og arbeidsforhold, og å oppmuntre til en kultur som verdsetter likestilling og økonomisk uavhengighet for kvinner.

Det er viktig å anerkjenne at det allerede er gjort betydelig arbeid.
- Vi har gjort flere tiltak, og vi ser at tallene går ned, bemerker en representant fra kommunen.

Nøkkelord