Sørnett

Nytt tilbud for rusavhengige kvinner i Kristiansand

Leder for Babettes hus, Jenny-Ann Høgeli, er så langt positiv til korttidsboligene i Tordenskjoldsgate. Foto: Julie Sørensen Molvik

Leder for Babettes hus, Jenny-Ann Høgeli, er så langt positiv til korttidsboligene i Tordenskjoldsgate. Foto: Julie Sørensen Molvik

Allerede første dagen var det nesten helt fullt i Babettes hus, Kirkens Bymisjon sitt tilbud for kvinner som trenger korttidsboliger.

Publisert:

- Babettes hus skal være en god plass å komme til. Det skal være trygge omgivelser og de som kommer hit skal bli behandlet med verdighet og respekt, forklarer Jenny-Ann Høgeli, leder for Babettes hus.

Fram til for tre uker siden hadde ikke kvinner i Kristiansand et tilbud om nødboliger bare for kvinner. Etter oppdrag fra Kristiansand kommune, har Kirkens Bymisjon nå opprettet Babettes hus, et lavterskeltilbud for kvinner, ofte med rusavhengighet, som mangler bolig. Huset i Tordenskjoldsgate er et todelt tiltak som tilbyr midlertidig bolig for kvinner, og har et samarbeid med krisesenteret. Siden oppstart for tre uker siden har Babettes hus vært så og si fullt.

- Allerede dag en var det nesten fullt, forteller Høgeli.

 

Skamfullt

Høgeli forklarer at kvinner som er rusavhengige, ofte opplever det som skamfullt og de ofte er redd for å miste foreldreretten om de søker hjelp. Høgeli sier at dette er vanskelig for kvinnene, da de kan komme fra en bakgrunn med vold. Med et korttidsboliger for både menn og kvinner kan gjøre det vanskelig å søke hjelp for kvinnene.

- Jeg vil si at kvinnene som kommer hit er heldige. Kvinnene trenger i perioder en trygg plass uten menn, for det har vært situasjoner der korttidsboliger for kvinner og menn ofte fører til vold, sier Høgeli.

Kristiansand kommune har pusset opp Babettes hus for flere millioner, og har sett at behovet for kvinnelige korttidsboliger trengs. Babettes hus har seks rom tilgjengelig, og har kvalifisert personale med bakgrunn innenfor helse og noen har egne erfaringer med rus.

[faktaboks]

Videre oppfølging

- Vi har kun driftet dette stedet i tre uker, og jeg ser for meg at det kan bli et problem å finne en egnet bolig til kvinnene etter endt opphold i korttidsboligene, forklarer Høgeli.

Hun forteller videre at Babettes hus samarbeider med kommunen om å kartlegge ressursene og utfordringene som kvinnene har. Dette gir et klarer bilde av hva kvinnene trenger videre, i forhold til oppfølging og hvor de kan bo. Høgeli sier at her er det ofte manko på tilbud om langtidsboliger, og det kan derfor hende at kvinnene blir boende lengre på Babettes hus enn hva som er nødvendig. Det er kvinneboliger i Vågsbygd som er et langtidstilbud.

- Det er en mulighet at kvinnene som er innom oss får plass på kvinneboligene i Vågsbygd, om det er ledig, og om kvinnene har et behov for dette, avslutter Høgeli.