Sørnett

Obligatorisk legekurs om barnemishandling

Først ute: Sørlandet sykehus HF er de første til å innføre obligatorisk kurs om barnemishandling. Foto: Arkiv

Først ute: Sørlandet sykehus HF er de første til å innføre obligatorisk kurs om barnemishandling. Foto: Arkiv

Alle nye turnusleger ved Sørlandet Sykehus må gjennom opplæring for å se etter barnemishandling når de begynner i jobben.

Publisert:

- Sykehuset Sørlandet HF har hatt fokus på dette temaet i over 10 år. Vi er nå svært glade for at ledelsen ved SSHF har gjort det obligatorisk for alle nye turnuskandidater å gjennomgå denne opplæringen. Kandidatene er ofte de første til å ta imot skadde barn og familier, sier kursleder og overlege Unni Mette Stamnes Köpp.

Det nye kurset skal bidra til at alle nyansatte turnuskandidater skal ha et spesielt øye for å oppdage tegn til at barna er blitt mishandlet.

Større trygghet

- Per nå tror vi at 1 av 10 barn utsettes for en eller annen form for barnemishandling. I Norge mangler vi et innrapporteringssystem på dette, men vi har grunn til å tro at tallene er så høye.  Vi har heldigvis hatt økt fokus på dette temaet de siste årene, men fremdeles har vi en vei å gå legger hun til.

Kurset er ment for å gi en trygghet til legene. Større fokus rundt temaet og sikrere rutiner. Slik at alle vet hvor de skal gå og hvordan de skal melde fra om tilfelle er der.

- Det er helt sikkert at det kommer inn barn som er utsatt for barnemishandling, som vi ikke får avdekket. Kurset skal hjelpe til å øke kompetansen og fokus på et tema som for noen kan virke som uovervinnelig og vanskelig. Vi vet i dag at barn utsettes for vold, og målet vårt er å gi en innføring i temaet og gi noe mer trygghet til å stå i disse sakene som tidvis kan være utfordrende å håndtere, sier Köpp.

Positivt

Leder i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard mener ordningen med obligatoriske kurs for nye sykehusleger på Sørlandet er svært positivt. Hun mener det er viktig at helsepersonell blir mer bevisste rundt problemstillingen.

- Dette er utrolig bra. Helsepersonell henvender seg ofte til foreldre, selv om barn ofte kan svare selv når de kommer til legen. Det viktigste er å høre med barna selv, hva som har skjedd. Dette er et kjempe positivt tiltak som vi støtter fullt ut. Kurset kan før til at flere tilfeller blir oppdaget, sier Austegard.

Første kull som var gjennom opplæringen var for ni uker siden. Her var det ikke bare turnuskandidater som deltok, men også fysioterapeuter og helsepersonell. Kurset er bare obligatorisk for turnuskandidatene.

- Jeg tror og håper at vi kan gjøre en forskjell ved å få større fokus rundt temaet. Jeg tror også dette er noe kandidatene kan ta med seg videre i karrieren som fastleger og lignende. Den generelle kunnskapen om barn på medisinstudiet gir ikke grunnleggende nok kunnskap  om dette temaet, og dette vil nok sette en vekker i dem tror jeg, sier Köpp.

- Som nyutdannet turnuskandidat er det mye kunnskap som skal sorteres. Vi tror at de kan glemme ”å tenke tanken ” på at det kan være utført barnemishandling. Med økt kunnskap om skademekanisme, melderutiner og lovverket tror vi det bli lettere for de nye legene å håndtere dette, sier Köpp.

 

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand