Sørnett

Økende feilsortering

Illustrasjonsfoto: EE-avfall

Illustrasjonsfoto: EE-avfall

Innbyggerne i Kristiansand og Vest-Agder er blitt dårligere til å sortere søppel.

Publisert:

[sniplet faktaboks] Dette kommer frem i en undersøkelse gjennomførte av Avfall Sør Husholdning for å kartlegge forbruksendringer og sammensetningen av avfallet.

- Feilsorteringen har gått opp i den brune og grønne dunken, sier prosjektleder Kirsten Leidal.

Hovedmålet med undersøkelsen er å finne ut folks sorteringsvaner.

- Dette gjør vi for å finne ut hvordan vi kan bli bedre på å informere folk om å sortere riktig, sier Leidal.

Feil i restavfallet
I undersøkelsen kommer det frem mange interessante funn, men hovedfunnet er at man generelt feilsorterer mer enn tidligere.

- Blant annet hiver man for mye mat i restavfall, men også mye annet feil havner der, sier kommunikasjonsansvarlig Lars Pedersen i Avfall Sør Husholdning til Sørnett.

graf

Diagrammet ovenfor viser hva folk kaster i restavfallet i Vest-Agder, og som du ser er matavfall det man kaster mest av i restavfallet, noe man ikke skal gjøre. Bleier utgjør nesten 10 prosent av det man kaster i restavfallet.

Elektronisk avfall
Ifølge en undersøkelse gjort av Cowi på bestilling av Elretur, kaster nordmenn 12 600 tonn elektrisk og elektronisk avfall. Allikevel er Norge et av de beste landene på å kaste EE-avfall(elektrisk- og elektroniskavfall).

- I fjor hadde Elretur en gjenvinnningsprosent på hele 93 prosent av alt som ble samlet inn av EE-avfall. Det er ingen land i verden som kan vise til slike resultater, sier administrerende direktør i Elretur, Stig Ervik.

I Kristiansand og Vest-Agder viser derimot undersøkelsen gjort av Avfall Sør Husholdning at man er flinke til å ikke kaste EE-avfall rett i søpla.

- Det er det som er det viktigste at vi kaster riktig, sier Leidal.

I Kristiansand har antallet EE-avfall i restavfallet gått ned fra 1,76 prosent i 2003 til 0,77 prosent i 2011.

Feilkilder
I enkelte områder viser det store forskjeller i sorteringsfeil.

- Der det er felles dunker, tenker man ofte at det ikke er så nøye, sier Leidal.

Det kan være feilkilder i bildet. Man har kun hentet inn søppel fra begrensete områder, veiingen av søppelen kan ha vært unøyaktig på de minste mengdene og menneskelig variasjon.