Sørnett

Økende trend i depresjoner og psykiske lidelser i Kristiansand

Foto: Adobe stock

Foto: Adobe stock

Helsevesenet forteller om en markant vekst i depresjoner og psykiske lidelser og tall på skolevegring har skutt i været.

Publisert:

Funn fra Ung Data sine undersøkelser viser at det er vekst i depresjoner og psykiske lidelser hos barn og unge. Samtidig som helsevesenet forteller om en markant vekst i depresjoner og psykiske lidelser, er det også lange ventetider. Ventetiden på ABUP i Kristiansand per nå er på mellom 6-10 ukers ventetid.

Leder for Helsetjeneste i Kristiansand kommune sier at de ser en stor økning i antall saker fra 2020-21 som er relatert til psykisk uhelse.

- Det har vært en stor økning fra 2020 i antall henvendelser relatert til psykisk uhelse. Samlet sett gjelder dette klart flere jenter enn gutter, men også gutter har en stor økning på den enkelte problemområder. Spiseforstyrrelser er den oppsøkningsgrunn som har økt desidert mest, mens psykososiale forhold er vanligste oppsøkningsgrunn innen psykisk helse.

Hvilke tiltak har dere gjort mot dette? 

- Vi har jo vært på arenaen hele tiden. Ungdommer har kunnet kommet til oss hele tiden under pandemien. På grunnlag av "Covid-midler" har vi kunnet ansette en psykolog i 50 % stilling. Vi kan allerede fastslå at det er et behov for et lavterskel drop-in psykolog tilbud og et stort behov for å utvide åpningstidene.

Skolevegring har skutt i været

I kristiansand melder hele 36 % av elevene på ungdomsskolen og videregående at de har skulket ganske mye.

- Det viktigste for eleven er å oppleve at man er en del av felleskap, kunne bidra og oppleve mestring. Det er viktig at det er et godt skole- og hjem samarbeid. Vi har skjønt at lærere gjør en viktig jobb med å koble seg på elevene som strever med å møte på skolen, sier spesialrådgiver i RVTs Sør Miriam Ekra.

[faktaboks]