Sørnett

Økningen av rusmisbrukere fortsetter

Foto: Alexander B. Tvingsholm

Foto: Alexander B. Tvingsholm

Antall brukere på rus- og avhengighetsavdelingene i Kristiansand har økt betraktelig i 2021. Leder for rusteamet i Kristiansand Monica C. Front, forteller at pandemien er en av hovedgrunnene til økningen.

Publisert:

Det er klart at pandemien har vært tung for de aller fleste, men noen har spesielt merket at deres mentale helse har blitt dårlig. Med stor pågang av dårlig mental helse, har dette ført til at det har blitt begrenset med plass hos fastleger og psykologer. Hvis man ikke får den hjelpen man trenger, hender det man tyr til andre midler som alkohol og andre rusmidler for hjelp. Kanskje savner man også følelsen av å oppleve noe nytt, noe som gir en følelse av at man lever. Og akkurat det kan rus hjelpe med, men det hjelper selvfølgelig ikke langsiktig.

I en undersøkelse fra russenteret i Arendal, viste det seg at antall brukere doblet seg i 2021. Men hva med i Kristiansand, har det økt der også? Jeg ringte leder for rusteamet Monica Front for å spørre om hvordan situasjonen er.

- Den siste tida nå på nyåret har vi fått flere hendvendelser enn vanlig. Det vi tenker er at covid situasjonen er grunnen til dette. Pandemien har ført til at nye folk ruser seg, men også at tidligere rusmisbrukere ruser seg mer enn normalt.

Det er generelt flere som ruser seg i juletider, ofte grunnet ensomhet. Men med en slik økning er det ikke bare juletidene som gjør at tallene går opp. Det er veldig klart at lockdown og alle reglene har gjort folk ekstra ensomme og generelt mer stresset enn normalt.

[img230323_2LM]

- Det  har også vært flere bekymringsmeldinger den siste tida. En annen grunn kan være at nå som samfunnet åpner seg igjen, drar folk mer på byen og inntar kanskje rus i større mengder.

Hvis du ser nyheter hver dag, kanskje flere ganger om dagen, vil du mest sannsynlig bli mer stressa. Overskrifter som skal få oppmerksomheten vår er ofte drevet av redsel, så folk føler de "må" få med seg hva som skjer. Nyhetene har sendt saker om pandemien hver dag i snart to år, noe som får viruset til å virke ekstremt farlig. Dette tjener nyhetsbyråene masse på. Dessverre tjener ikke folk noe særlig på det, og media har spilt en stor rolle i hvorfor stressnivået til folk har steget de siste to årene.

Hvis har et problem med rus og vil ha hjelp, ring rusteamet på: 46424686.