Sørnett

Økt laksefangst i Otra

Otra: Laksen må passere stryk på sin ferd. Mai 2014. Foto: Henrik Samuel Hansen

Otra: Laksen må passere stryk på sin ferd. Mai 2014. Foto: Henrik Samuel Hansen

Fiskeutstyret er pakket ned etter en god laksesesong i Otra. Fangsten er to tonn større enn året før.

Publisert:

 

- Vi synes fangstene ser bra ut. Det tyder på at det kommer nok laks opp i elva, sier fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder Birgit Solberg.

Laksefangstene som er registrert på Scanaturas internettsider oppgir en økning på hele 687 laks sammenlignet med fjoråret.

Vannføringen i elvene kan også ha innvirkning på hvor mye laks som går opp.

- Otra og Mandalselva har jevnere vannføring enn mange småvassdrag, forklarer Fylkesmannens fiskeforvalter.

 

August og september

- Det har vært en veldig bra sesong fra fiskeoppsynets ståsted, forklarer lakseoppsynsleder,  Nils Olav Larsen i Vennesla Jeger og Sportsfiskeforening.

Han forklarer at det har vært gledelig å se mange nye fiskere. I august og september var det mye laks i elva, sier Larsen.

 

Fornøyde fiskere

- Vi er meget fornøyd med fornøyde fiskere og gode fangster, sier Harald Endresen, sekretær i Otra Laxefiskelag.

Det utføres tester med elektrisk fiske, skjellprøver og det utføres pH måling i elva.

- Frem mot nyttår vil årets resultater analyseres, og gi grunnlag for nye planer for 2015, forklarer Endresen.

- Otras bestand regnes som sterk, sier Birgit Solberg hos Fylkesmannen i Vest-Agder.