Sørnett

Ønsker å bli forsøkskommune

Helse og omsorg er et av områdene regjeringen belyser som aktuelle å utvikle i en forsøkskommune.
 Foto: Joakim Berge

Helse og omsorg er et av områdene regjeringen belyser som aktuelle å utvikle i en forsøkskommune. Foto: Joakim Berge

Nils Nilsen fra Sørlandspartiet vil i dagens bystyremøte legge frem forslag om å søke om å være en forsøkskommune.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.05.2023 kl 12:50

- Får vi ikke behandlet dette nå og fått satt opp en gruppe for å evaluere dette utover sommeren, er jeg redd vi ikke rekker fristen, sier Nilsen som mener Kristiansand kommune bør se på mulighetene for å bli en forsøkskommune.

Det å være en forsøkskommune innebærer at kommunen får fritak fra regelverk for å teste ut nye måter å levere tjenester til innbyggerne. Plan og bygningslovgivning, opplæring og helse og omsorg er områder regjeringen belyser som aktuelle områder for slike forsøk.

Nils Nilsen
 Foto: Privat

Nils Nilsen Foto: Privat

Nilsen mener dette er noe kommunen og bystyret i det minste bør vurdere.

- Hvis dette ikke skjer, går Kristiansand glipp av gode prosjekter og gode forsøk, ikke minst midler og ressurser, sier Nilsen.

Nilsen påpeker samtidig at det er forunderlig at ordfører Jan Oddvar Skisland ikke har tatt dette opp i bystyret tidligere, da dette er et vedtak fra en AP-regjering.

Sørnett har prøvd å få tilsvar fra Skisland uten å lykkes.

Amalie Gunnufsen (H) har også en positiv tilnærming til forslaget.

- Kommune-Norge står overfor flere utfordringer i årene fremover. Klima og miljø samt eldrebølgen gjør at vi sitter i en økonomisk presset situasjon. Det å da kunne tenke nytt, bruke frivilligheten og kjøpe andre tjenester kan gi oss like bra tjenester til lavere pris, sier Gunnufsen.

Amalie Gunnufsen (H)
 Foto: Høyre

Amalie Gunnufsen (H) Foto: Høyre

Forslag om effektivisering

Nilsen peker på flere områder og ordninger som kan effektiviseres og gjøres bedre.

- Rapporteringsplikten vi har innenfor helsesektoren i dag, tilsier at en avdelingsleder vil bruke 16 timer i uka på rapportering. Helsefagarbeidernes viktigste rolle er å pleie de syke, eldre og svakere i samfunnet. For å levere tjenester innenfor helsesektoren bedre vil det være hensiktsmessig å øke tiden med pasientene fremfor rapportering, mener Nilsen.

Gunnufsen spør seg hvor timeantallet Nilsen mener helsepersonell bruker på rapportering kommer fra.

- Hvor han har disse tallene fra vet jeg ikke, jeg må se statistikken og kilden for å kunne si mer om dette, men generelt er det viktig for oss at ansatte i kommunen har mest mulig tid ute i tjenesten, det er viktig å la læreren være lærer og sykepleieren være sykepleier, sier Gunnufsen.