Sørnett

Ønsker å innføre volds- og seksualundervisning i barnehagen

Jannike Arnesen (Ap) på talerstolen i Bystyret. Hun mener det er viktig at barn får volds- og seskualundervisning for å avdekke overgrep på et tidligere stadium. Foto: Amalie F. Evjen

Jannike Arnesen (Ap) på talerstolen i Bystyret. Hun mener det er viktig at barn får volds- og seskualundervisning for å avdekke overgrep på et tidligere stadium. Foto: Amalie F. Evjen

Om forslaget går gjennom, kan alle barnehager i Kristiansand komme til å måtte undervise barna om disse temaene. – Det er viktig å snakke med barna om dette, mener leder i Wergelandsveien barnehage.

Publisert:

Bilde fra Bystyret i forrige uke, hvor det ble vedtatt å foreslå volds- og seksualundervisning i barnehager. Foto: Amalie F. Evjen
På bystyremøtet 11. mai ble det enstemmig vedtatt at administrasjonen utarbeider et forslag om innføring av volds- og seksualundervisning i alle barnehager i Kristiansand.

Forslaget skal deretter opp i oppvekststyret, før bystyret endelig fatter vedtak om dette skal innføres.

Leder i Wergelandsveien barnehage, Kirsti Hamre, er positiv til forslaget. Hun mener det både er foreldre og barnehageansatte sitt ansvar å snakke med barn om sex, vold og overgrep.

- Dette er viktige temaer å snakke med barna om, derfor gjør vi det allerede. Likevel kan det være andre barnehager som ikke gjør det, og nå kan få retningslinjer som gjør det enklere å vite hvordan man skal gå frem.

Det handler ikke om at de skal lære seg om hvordan de tar på et kondom, men om forplantingsprosessen.

Skeptisk til forslaget

Gudrun Svensson, daglig leder i Fusbarnehage er på den andre side skeptisk, ettersom hun mener barnehagen allerede har sin egen måte å håndtere dette på.

- Personlig mener jeg at jo mer man snakker om det, jo verre blir det. Måten vi gjør det på nå fungerer bra for oss, argumenterer hun.

Jannike Arnesen (Ap) stod bak interpellasjonen om sex, vold og overgrep i Bystyret.

- Det er viktig å tidlig introdusere barna for disse temaene, for å avdekke overgrep. Det handler ikke om at de skal lære seg om hvordan de tar på et kondom, men om forplantingsprosessen. Vi vet at barn som tidlig lærer om dette også tidligere forteller om overgrep, argumenterte hun.

- Bidrar til å avdekke seksuelle overgrep tidligere

Tall fra justisdepartementet viser at 100.000 barn blir utsatt for eller er vitne til vold hvert eneste år.

Å lære barn om sex er derfor viktig, ifølge Arnesen. Hun mener dette må snakkes om i barnehagen, og at fagfolkene bør finne ut nøyaktig hvordan det skal skje.

- Forskning vil bidra å avdekke seksuelle overgrep på et tidligere stadium. Det er viktig å snakke om hva voksne får lov til å gjøre mot barn og hva voksne ikke får lov til å gjøre mot barn, sier hun.

Inspirert av «Barnehagepakken»

Jannike Arnesen er inspirert av Stine Sofies Stiftelses «Barnehagepakke» - et pedagogisk opplegg som går ut på å snakke med barnehagebarn om seksuelle overgrep og vold.

«Barnehagepakken» er et verktøy bestående av bøker, lek, spill og samtaler, for å gjøre barn kompetente til å si ifra om vanskelige temaer.

[img143428_2RM]

- Overgrep utføres ofte i nære relasjoner

- Vi vet at mange saker ikke blir avdekket, fordi barna ikke har hatt anledning til å snakke om det, sier prosjektkoordinator i Stine Sofies Stiftelse, Erik Sandnes Oksavik.

Han understreker viktigheten av å lære barna hva som er riktig og galt - også når det kommer til sex, vold og overgrep

- Overgrepene utføres ofte av personer barna har en nær relasjon til. Ingen har fortalt barna at det er ulovlig at mamma og pappa slår- eller har sex med dem, forklarer Oksavik.