Sørnett

Ønsker bredere utredning

Mange møtte i dag opp for å høre politikerne tale om skolestrukturen på Justvik. Foto: Caroline Ørvik

Mange møtte i dag opp for å høre politikerne tale om skolestrukturen på Justvik. Foto: Caroline Ørvik

Politikerne mener saken om skolestrukturen på Justvik bør bli bedre utredet før de kan fatte en beslutning.

Publisert:

I dagens møte i oppvekststyret i Kristiansand kommune ble det enstemmig vedtatt at saken vedrørende skoleutbygging i Justvikområdet blir utsatt. Foreldre og Justvik-beboere sier seg fornøyd med det.

- Slik jeg forstår det vil ikke politikerne gå inn for én stor skole, og de vil beholde Justvik, sier Silje Lønseth Ringsbu. Ringsbu er leder for FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved Justvik skole, og har møtt opp til møtet sammen med datteren.

Støtter opp om Justvik
I forkant av dagens møte stilte berørte foreldre og barn opp ved Rådhuset i Kristiansand, med et tydelig budskap på plakatene sine:

"Justvik - en bydel for alle! NEI til storskole!"

Det er lett å forstå at saken engasjerer både store og små som vil beholde skolen, og det kan også Ringsbu bekrefte.

- Engasjementet er stort! Jeg vet ikke hvor mange som har møtt opp her i dag, men det må jo være nærmere 250 stykker, anslår hun.

[img67939_2RM]

Nedrusting av bydelen
Jan Arvid Kvalevåg er en av foreldrene som har møtt opp for å støtte opp om skolen, og han har selv barn som går på Justvik.

- Justvik skole trenger oppussing. Kommunen har utsatt å rehabilitere skolen i flere år, sier han.

Kvalevåg er sikker i sin sak, og mener bydelen vil bli nedrustet hvis skolen blir lagt ned.

- Det er helt meningsløst å legge ned skolen, bestemmer politikerne seg for det vil bydelen bli ført mange år tilbake i tid, konkluderer han.

Saken utsettes
Politikerne er samstemte når det gjelder utsettelsen av saken, og de har alle til felles at de ønsker en bredere utredning før saken blir bestemt.

Eva Kvelland (V) innleder med å fortelle at hun mener saken er komplisert.

- Dette er ikke enkelt. De faglige rådene matcher ikke nødvendigvis de økonomiske rådene.

Både Kvelland og flere av de andre partirepresentantene mener at de står overfor en stor utfordring, og at saken bør blir utredet bredest mulig.

- Først med all informasjon tilgjengelig er det mulig å ta et veloverveid valg, sier Kvelland.

De fleste foreldre og barn som i dag møtte opp til møtet i oppvekststyret er imot bygging av én stor skole. Kristian Haanes (H) var den eneste som nevnte storskole som et alternativ.

- Høyre er ikke redde for storskole. Forskning tyder ikke på mer mobbing eller et betydelig dårligere læringsmiljø ved storskolene, sa han fra talerstolen. Høyre stiller seg også bak fellesforslaget om å utsette saken.