Sørnett

Ønsker flere med i store debatter

Håvard Husevåg (24) åpnet seminaret med sang. Foto: Oscar Fjeldbraaten

Håvard Husevåg (24) åpnet seminaret med sang. Foto: Oscar Fjeldbraaten

Styrer ekspertene for mye i politikken, og kan dette være problematisk for demokratiet? Dette ble diskutert i Eilerts salong i Kristiansand onsdag kveld.

Publisert:

- Jeg skulle ønske flere folk i samfunnet kunne være med på generelle store debatter, men det blir fort alt for avanserte ord og begreper for en del folk, sier fjerde visepresident fra Stortinget Kari Henriksen. Hun mener at det fort kan bli mange akademikere og eksperter som deltar i samfunnsvitenskapelige debatter og få vanlige folk fra rundt om i samfunnet, som er synd for demokratiet.

Rundt tjue mennesker er samlet på Teateret i Kristiansand for å notere, reflektere og høre på innspill til kveldens samfunnsvitenskapelige problemstilling. Omtrent halvparten av gjengen er studenter, men det er også voksne og eldre personer tilstede som følger godt med.

Eilerts salong
Seminaret er i lys av organisasjonen Eilerts salong, som arrangerer forskjellige seminarer hvor de setter sammen et forskerpanel som diskuterer samfunnsvitenskapelige problemstillinger. De holder til på forskjellige steder i Kvadraturen og har gratis inngang. Som organisasjon har de som mål "å vise hvordan vi kan bruke samfunnsvitenskapen til å forstå, tenke nytt om og forandre samfunnet."

[img231364_2LM]

Kveldens problemstilling handler om hvor stor makt eksperter har politisk, ettersom en rekke beslutninger er delegert til eksperter, byråkrater og jurister i ulike forvaltningsorgan og i og rundt domstolene - også nasjonalt og internasjonalt.


 

Dermed blir spørsmålet om politikerne får mindre handlingsrom, men heller at eksperter tar avgjørelsene for de folkevalgte, som kan sees på som problematisk for demokratiet.

Nødvendig med eksperter
Når fjerde visepresident Kari Henriksen blir spurt om at hun føler at politikerne får mindre handlingsrom, gir hun uttrykk for at det nødvendigvis ikke er slik. - Det er jo viktig å ha eksperter til å ta beslutninger til visse områder, som for eksempel klimapolitikk, forteller Henriksen. Hun mener det er viktigere at klimaforskere kan snakke om klimapolitikk, ettersom det kan være avansert og vanskelig for hverdagslige folk å forske på.

Forskerpanelet som diskuterte dette var to professorer og en postdoktor fra universitetet i Bergen, Oslo og Agder. I tillegg var også fjerde president fra Stortinget tilstede for å tilføre perspektiver fra henne som stortingsrepresentant.

[img231364_3RM]

Gjelder å finne en balansegang
En av de andre som deltok i forskepanelet
var Jarle Trondal, som er professor ved Universitetet i Agder. Han mener det kan være en forutsetning å ha eksperter, selv om det bør være en balansegang. - Det gjelder å finne en balanse mellom myndigheter og parlament, forteller Trondal. Videre legger han også til at det spørs veldig på den politiske saken hvilken side man bør vektlegge mest.

-Færre eksperter lokalt
På slutten av arrangement var det et par som stilte spørsmål til panelet. En spurte: - Hvorfor kan det virke som om det er mindre eksperter som bestemmer ting politisk rundt om på lokale steder i landet, og om dere har noen tanker om det? Dette ble det vanskeligere for forskerpanelet å gi noe konkret svar på, ettersom de i hovedsak diskuterte nasjonalt og internasjonalt nivå, de hadde altså ikke noe direkte å henvise til lokalt.

Det er usikkert når neste arrangement av Eilerts salong blir, men de annonser det i forkant både på Facebook og via Universitetet i Agder sine nettsider.