Sørnett

Ønsker god rådgivning

Ap-politiker Kari Henriksen mener tidlig ultralyd øker behovet for en god rådgivningstjeneste.

Publisert:

- Noen har opplevd at fokuset kun går på medisinske forhold, og lite om verdien i det å ha et annerledes barn, sier Henriksen til Gimlekollen Radio.
Hun forteller at foreldre opplever at det er for lite vekt på positive elementer, og at de bare får negative prognoser og tall når det gjelder barn med Downs syndrom.

For lite faktainformasjon
Lars Langsrud, styreleder for Norsk Nettverk for Downs Syndrom (NNDS) mener også det blir gitt for lite faktainformasjon om det å ha barn med Downs syndrom.
- Vi vil gjerne møte de som venter barn med kromosomfeil, og fortelle om hvordan det er på både godt og vondt, uten noen baktanker om å prøve påvirke dem på noen som helst måte, men bare for at de skal få faktainformasjon.
Nettverket mener foreldre blir møtt av leger som ikke vet hva det vil si å ha Downs syndrom eller det å ha barn med det, og som tilsynelatende tar lett på dette med abort.
- Vi er ikke imot retten til fri abort, men de som står i en slik situasjon burde kunne få faktainformasjon, forteller Langsrud.

Hjelp å få
Henriksen forteller at det finnes en rekke støttegrupper og interesseorganisasjoner som burde få innpass i rådgivningen til gravide.
- De sitter på en helt annen erfaring med det som er realiteten i hverdagslivet, enn det medisinske personellet har. Derfor mener jeg disse organisasjonene og støttegruppene må trekkes inn i rådgivningen til kvinner som står ovenfor slike vanskelige valg.