Sørnett

Oppfordrer til ekstraordinært inntak av lærlinger

Fred Skagestad mener det er viktig at kvalifiserte søkere får en mulighet. Foto: nho.no

Fred Skagestad mener det er viktig at kvalifiserte søkere får en mulighet. Foto: nho.no

Yrkesopplæringsnemndene ber arbeidsgivere på Sørlandet om å vurdere å ta inn enda flere lærlinger fra januar 2016, skriver Vest-Agder fylkeskommune på sine hjemmesider.

Publisert:

Det er yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder fylkeskommune som, sammen med yrkesopplæringsnemnda i Aust-Agder, kommer med følgende oppfordring:

- På bakgrunn av den høye arbeidsledigheten i Vest-Agder og tilhørende problemer med årets formidling av lærlinger til utsatte bransjer, vil yrkesopplæringsnemnda henstille til kommuner, fylkeskommunen, statlige virksomheter og aktuelle private bedrifter i Vest-Agder om, i årets budsjettbehandling, å vurdere muligheten for et ekstraordinært inntak av lærlinger fra januar 2016.

Mange søkere har ikke fått plass
På grunn av konjunkturnedgang i forskjellige bransjer har mange kvalifiserte søkere ikke fått lærlingkontrakt i en bedrift.

- Det er nå viktig at arbeidslivet gir kvalifiserte og motiverte søkere en mulighet til å fullføre fagopplæringen som lærling i lærebedrift, sier leder for yrkesopplæringsnemndene i begge Agderfylkene, Fred Skagestad, til vaf.no.

Målet på sikt skal være tre læreplasser per 1000 innbyggere i kommunen. Det betyr at antall læreplasser i kommunene i Agder må økes fra 444 til 888 i løpet av få år.

Store muligheter i teknisk sektor
Nå er 88 prosent av læreplassene i Agder i helsearbeider og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Skagestad mener at potensialet for inntak av lærlinger i teknisk sektor er et høyaktuelt eksempel.

- Det må også vurderes å ta inn flere lærlinger i fag som renholdoperatørfaget, institusjonkokkfaget, dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget. Her er også store muligheter for samarbeid om lærlinger mellom flere kommuner og privat sektor, avslutter Fred Skagestad.